Debattsvepet 11 aug

Liberalerna kräver att rot-avdraget höjs och Björn Eriksson vädjar om stöd till idrotten. Ekojordbruk och kärnkraft är andra debattämnen.

”Förebygg sjukskrivningar med arbetsmiljöarbete”

Arbetsmiljöarbetet har stannat av under coronautbrottet och på svenska arbetsplatser byggs en arbetsmiljöskuld upp. Erfarenheterna från tidigare kriser visar att sjukskrivningarna riskerar att öka dramatiskt. Nu behöver regeringen stötta arbetsgivares arbete med arbetsmiljö och rehabilitering, skriver företrädare för Sveriges företagshälsor.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

6:00

Arbetsförmedlingen publicerar månadens arbetslöshetsstatistik och varselstatistik.

9.30

SCB: Arbetskraftsundersökningarna, andra kvartalet.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.