Debattsvepet 2 dec

Våldet mot blåljuspersonal, digitala myndighetskontakter, hemlöshet och friskolekoncerner. Det är några av de ämnen som debatteras under onsdagen. 

Land ska inte byggas med kommunala värdegrunder

En kommunalt antagen värdegrund kan inte trumfa över vår nationella lagstiftning. Men när kommunala och regionala värdegrunder tillämpas i praktiken kan de i dag ligga till grund för beslut som befinner sig gränstrakterna för brott mot diskrimineringslagen, skriver generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen Olof Edsinger.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Under pandemin behöver anhöriga mer stöd

Var femte vuxen i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående. Men samtidigt som Covid-19-pandemin har inneburit att ytterligare insatser krävs från anhöriga har stödet till dem reducerats eller ställts in. Det skriver företrädare för Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som ger förslag på hur samhällets stöd till anhöriga kan utformas.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”Digital myndighetskontakt får inte vara enda alternativet”

Alternativa kontaktvägar till myndigheter behövs för människor som inte kan eller vill vara digitala. Myndigheter satsar alltmer på digitala kontakter med allmänheten. Vår granskning av Pensionsmyndigheten visar att de som inte kan eller vill ta kontakt digitalt riskerar att få sämre information och mötas av sämre tillgänglighet, skriver Inspektionen för socialförsäkringen.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9:00

Kvinna till Kvinna håller en digital pressträff om mäns våld mot kvinnor. Kvinnorättsorganisationen ser ett tydligt mönster som pekar på att våld mot kvinnor ökat med så mycket som 30 % i samband med pandemin.

11:30

Västra Götalandsregionen arrangerar digital pressträff om covidläget. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och smittskyddsläkare Thomas Wahlberg deltar.

Övrigt i flödet