Debattsvepet 3 jun

Enkla åtgärder hade förhindrat att så många äldre avlidit av covid-19. Om inte äldreomsorgen rustas upp kan det innebära slutet på välfärdspolitiken, varnar professor Bo Rothstein. Distansundervisning, elhandel, gängkriminalitet och regionala flygplatser är andra ämnen som debatteras.

OBS! Under juni utkommer Debattsvepet fyra gånger per vecka, måndag-torsdag. Det sista Debattsvepet före  sommaruppehållet publiceras därmed torsdag 25 juni. Svepet återkommer sedan i augusti. 

Vänta med lagförslaget om distansundervisning

I mitten av juni ska riksdagen fatta beslut om en ny lag kring fjärrundervisning. Där finns inga lärdomar från vårens omfattande distansundervisning med. Därför bör lagförslaget göras om, så att lagen inte är föråldrad redan innan den har trätt i kraft, skriver Peter Wilcke, verksamhetschef för NTI-skolan.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Höj skatten för rika

Rätt hanterad kan coronakrisen bli en möjlighet att skapa ett mer jämlikt samhälle. Efter den direkta krisen kommer det att vara nödvändigt att genomföra kraftiga skattehöjningar för i första hand kapitalinkomsttagare, skriver bland andra Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden, och Erik Åsbrink, tidigare finansminister (S).
Läs hela artikeln på Dagens Industri (öppnas i ny flik)

Samordna vården nationellt i sommar

Vårdförbundet utgår från att den lagstadgade rätten till semester ska respekteras. Ändå nås vi av rapporter från medlemmar som fått sin semester återkallad och som sagt upp sig för att få kunna vara lediga när barnen har sommarlov. Vila och återhämtning efter en extrem ”coronavår” en absolut nödvändighet, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.
Läs hela artikeln på Expressen (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Socialstyrelsen. Statistik om dödsorsaker, 2019.

9.30

Malmö. Region Skåne håller pressträff om virusläget. Regiondirektör Alf Jönsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom, smittskyddsläkare Eva Melander och Ingvar Eliasson, verksamhetschef klinisk mikrobiologi, medverkar.

14.00

Solna. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

14.30

Nyköping. MSB håller pressträff för att berätta mer om skogsbrandsberedskapen inklusive de mindre skopande flygplanen som i år upphandlats. MSB:s gd Dan Eliasson, inrikesminister Mikael Damberg (S) med flera medverkar.

15.00

Malmö. Skånes landshövding Anneli Hulthén tillsammans med regionråd Carl Johan Sonesson (M) håller en gemensam pressträff om regionens arbete med coronaviruset och covid-19 och utmaningarna inför sommaren.

Övrigt i flödet