Debattsvepet 19 dec

Regeringen och arbetsmarknadens parter måste diskutera hur kompetensförsörjningen i en vikande konjunktur ska klaras skriver fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Elever med NPF ska inte betala för politikens ansvarslöshet, skriver forskare. Andra ämnen som engagerar dagens debattörer är bland annat bostadsbyggande, etableringsjobben och bristen på poliser.

Bjud in parterna till samtal om omställning, Nordmark

Vi uppmanar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att snarast bjuda in parterna på den svenska arbetsmarknaden till en konstruktiv diskussion om en av svensk arbetsmarknads största utmaningar någonsin: att klara kompetensförsörjningen i en vikande konjunktur, skriver ordförandena för Kommunal, Offentliganställdas förhandlingsråd, Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona och Akademikeralliansen.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Begränsa den digitala alkoholreklamen

Alltmer pengar investeras i digital alkoholmarknadsföring över hela världen och det är framförallt barn och unga som tar skada. Det är hög tid för Sverige att reglera den digitala alkoholmarknadsföringen. Det skriver företrädare för expertorganisationen European Centre for Monitoring Alcohol Marketing, som tagit fram ett dokument som visar hur det kan gå till.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Håll koll på

9.30

Riksbanken publicerar räntebesked tillsammans med penningpolitisk rapport.

11.00

Stockholm: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) presenterar direktiv och utredare för en utredning som ska föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara helt utfasade i Sverige

12.15

Stockholm: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) håller pressträff om regleringsbrevet för 2020 för Arbetsförmedlingen. Nytillträdda generaldirektören för Arbetsförmedlingen Maria Mindhammar deltar också.

13.00

Kommunal presenterar sina krav till arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona inför avtalsrörelsen 2020 på en pressträff. Kommunals ordförande Tobias Baudin och förbundets avtalssekreterare Lenita Granlund deltar.

13.00

Stockholm. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterar ny generaldirektör för Statens kulturråd på en pressträff.

Övrigt i flödet

150 000 pendlar minst 15 mil till jobbet

Svenskarna arbetspendlar som aldrig förr. 1,7 miljoner pendlar till en annan kommun för att jobba. Och 150 000 pendlar minst 15 mil enkel väg. På 14 år har långpendlarna blivit 28 procent fler. Från till exempel Umeå jobbpendlar över tusen personer till kommunerna i Stockholms län.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle