Debattsvepet: måndag 10 juni

”Begränsa möjligheten att förbjuda elledningar”

Elnätets utbyggnadsbehov, butiksdöden på landsbygden och gymnasieskolans introduktionsprogram som Lärarnas riksförbund kallar ”systemhaveri” – några av ämnena i måndagens debattsvep.

1. "Mer samarbete krävs i offentlig service"

Invånarna har rätt till en mer lättillgänglig och likvärdig offentlig service oavsett var i landet de bor. Det är dags för stat, kommun och näringsliv att öka samarbetet, för att alla ska få likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet, skriver generaldirektören för Statens servicecenter Thomas Pålsson.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. "Detta är kärnan i rektorsyrket"

"Vi, som är en grupp erfarna skolledare, ser ett stort värde i att det är vi själva som utifrån vår uppbyggda kunskap och erfarenhet definierar skolledarrollen, skriver Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund och elva skolledare.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ”Lägg ner gymnasiets introduktionsprogram”

Gymnasieskolans introduktionsprogram, som är till för elever som inte nått gymnasiebehörighet, måste stängas. Det är ett systemhaveri som levererar utslagning snarare än kunskapsresultat. I stället behöver en ny skolform inrättas för att öka kopplingen mellan nyanlända elever och de övriga eleverna i skolan, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Ofattbart att tullen inte får stoppa stöldgods”

"De internationella stöldligornas plundringståg genom Sverige fortsätter med oförminskad styrka. Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat inför detta", skriver företrädare för bland annat Sveriges Byggindustrier, Svensk handel och Lantbrukarnas riksförbund.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. ”Var ska vi mötas när butikerna försvinner?”

"Beslutsfattare bör inse betydelsen av butikers vara eller inte vara för samhällets utveckling innan det är för sent", skriver Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, och Håkan Jönsson, docent i etnologi.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

6. ”Så ska elledningar få byggas utan tillstånd”

I dag måndag överlämnar Nätkoncessionsutredningen sitt betänkande till energiminister Anders Ygeman (S). "Det bör bli lättare att göra undantag från de nuvarande tillståndsreglerna och kommunernas möjligheter att förbjuda elledningar bör begränsas", skriver särskilda utredaren Elisabet Falemo.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. ”Ge Skolverket muskler att stänga dåliga skolor”

”Några av de religiösa friskolor som finns i dag följer inte lagen. På vilket sätt kommer vi åt dessa skolor genom att stoppa nya? I stället för att kollektivt bestraffa alla borde Skolinspektionen ges de verktyg som behövs för att kunna stänga de dåliga skolorna”, skriver Hampus Hagman (KD).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

8. ”Absurda påståenden om hotad hyresrätt”

”Fastighetsägarna GFR:s attack på hyressättningssystemet och Hyresgästföreningen kommer i en tid då bostadsbristen är enorm och det saknas bostäder som människor har råd att bo i. Påståendet att hyresrätten är hotad på grund av för låga hyror är fullständigt absurd”, skriver Kristofer Lundberg och Carl-Johan Bergström, Hyresgästföreningen.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

9. ”SD skjuter forskningsrön om språk åt sidan”

”Barn ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål”, skriver ABF:s Helén Pettersson och Monica Widman Lundmark i en replik till Louise Erixon (SD).
Hela artikeln på Kvällsposten

10. ”Ny kömiljard och fokus på barn kan lyfta cancervården”

”Cancer blir en allt vanligare sjukdom, samtidigt som fler överlever. Det ställer krav på att cancervården utvecklas. När cancer drabbar barn är det särskilt beklämmande. Vi vill därför stärka barncancervården både på nationell nivå och i Västra Götalandsregionen”, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) och Lars Holmin (M).
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

11. "Riskerar Sverige att bli ett muslimskt kalifat?"

"Man bör inte vara naiv. Liksom det finns högernationalister som vill diskriminera icke-svenskar, finns det islamister som vill införa antidemokratiska shari’aregler i svenskt samhällsliv", skriver Per Gahrton, tidigare språkrör och en av grundarna av Miljöpartiet.
Hela artikeln på Aftonbladet

12. ”Inför miljözoner på vattnet runt Sverige”

”inom sjöfarten tycks man fortfarande vara immun mot klimatvänliga tendenser – särskilt när det gäller de största kryssningsfartygen. Det är dags att sätta press på sjöfartens klimat- och miljöanpassning och införa miljözoner också på vattnet”, skriver Johan Larsson, Magnus Odin och Johan Hernmarck från initiativet Hela skärgården.
Hela artikeln på Aftonbladet

13. ”Producera drivmedel av gräs från oanvänd åkermark”

”I hållbarhetens namn borde fotosyntesens mirakel nyttjas ännu mer, ändå är en stor del av åkermarken märkligt nog arbetslös. Potentialen är mycket stor för att producera biodrivmedel av samma gröda som korna äter – gräs. Alla torde vara överens om fördelarna med ett inhemskt bränsle, dessutom fossilfritt", skriver Arne Lindström, Röbäck, som tidigare var ordförande för LRF Västerbotten.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
09:00
Nätkoncessionsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande till regeringen. Pressträff där särskilda utredaren Elisabet Falemo och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar, Lilla pressrummet, entré från vakten vid Rödbogatan 6.
09:15
Brottsförebyggande rådet arrangerar The Stockholm Criminology Symposium (till 12/6). Norra Latin, Stockholm.
13.30
SNS arrangerar seminarium om migration — en aktuell och kontroversiell politisk fråga. Nationalekonomen Joakim Ruist har skrivit boken "Global migration - orsaker och konsekvenser", om varför människor migrerar och vilka konsekvenser det får i mottagarländerna. Boken kommenteras av partiledare Ulf Kristersson (M), Annika Sundén från Arbetsförmedlingen, samt Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens Sverigekontor, Jakobsbergsgatan 18.
9.30
SCB: Konjunkturstatistik över sjuklöner, första kvartalet.
8.30
SEB:s Boprisindikator, föregående månad.