Debattsvepet 29 sep

Åtgärder för att minska risken för covid-19 har stora ekonomiska konsekvenser som påverkar folkhälsan negativt, skriver två debattörer i tisdagens debattsvep. Som också bland annat tar upp finansieringen av primärvården, digitalisering, klimatåtgärder och utsatta områden.

”Underfinansieringen av primärvården måste upphöra”

Bland landets sjukvårdspolitiker finns en bred uppslutning om att utveckla den nära vården. Vi ser behov av förändring i lagstiftning och regelverk som underlättar en omställning till nära vård. Men vi ser samtidigt en risk för besvikelse i den svenska primärvården om reformarbetet inte åtföljs av väsentligt större resurser, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiska expert Karin Liljeblad.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Inför negativ koldioxidskatt

Liberalerna, Centern och regeringen har enats om satsningar i budgeten för att få till stånd negativa utsläpp i Sverige genom infångning och lagring av koldioxid. Det är verkligen på tiden och något som Liberalerna kämpat för. Liberalerna vill att systemet utvecklas så att marknaden får ta ansvaret, skriver Nyamko Sabuni och Joar Forsell (L).
Läs hela artikeln på Dagens Industri (öppnas i ny flik)

Rikta stödåtgärder rätt

Stora delar av företagen har gått igenom ett stålbad och hundratusentals anställda har permitterats eller varslats. Staten har redan stöttat med stora stödpaket, men om inte stödåtgärderna förlängs ytterligare så kommer ansträngningarna att vara förgäves i de branscher som ännu inte ser någon ljusning, skriver två företrädare för bussbolagen.
Läs hela artikeln på Norra Skåne (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Konjunkturinstitutet publicerar Konjunkturbarometern

10.00

Boverket håller digital pressträff där man presenterar nya beräkningar av hur stor bostadsbristen är i landet, i regioner och i kommuner,

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om covid-19 och svarar på frågor.

Övrigt i flödet