Debattsvepet 5 maj

Sex forskare i virologiforskare uppmanar Folkhälsomyndigheten att rekommendera att munskydd används i publika miljöer och i äldrevården. Det är ovärdigt Sverige att utvisa de ungdomar som omfattas av gymnasielagen, skriver 39 lokalpolitiker. Usel undervisning och inte segregation är skolans stora problem, hävdar debattör.

Liv kan räddas med bättre astmavård

Astma är en folksjukdom, som inte bara innebär lidande för väldigt många människor utan även stora samhällskostnader. Dessutom onödigt lidande i många fall, eftersom det finns behandlingar och insatser som skulle kunna hjälpa många fler, skriver Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson och vårdpolitiskt ansvariga Anna-Karin Klomp.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

M: Skapa möjligheter att ställa lika höga krav på alla elever

Vi vill ställa högre krav på att alla skolor ska uppnå det kompensatoriska uppdraget. Likvärdighet handlar inte om elevsammansättning utan om likvärdig tillgång till välutbildade lärare och undervisning av hög kvalitet. Det är ju den likvärdigheten som verkligen gör skillnad, skriver flera moderata skolpolitiker i Stockholmskommunerna.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

LO: Skolvalet måste ge alla barn samma chanser

Att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor är ett viktigt och välkommet besked. Kötid är en starkt bidragande orsak till den ökade skolsegregationen. Det är hög tid att partierna släpper sina käpphästar och ser till att utredningens förslag blir verklighet, skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, och Mattias Samuelsson, utredare LO.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Extremt att vilja tillåta kommersiellt surrogatmödraskap

När kvinnoförbund, kvinnorättsorganisationer och läkare larmar om att handeln med kvinnors reproduktivitet ökar i Sverige och påminner om att detta är oförenligt med FN:s konventioner om kvinnors och barns rättigheter så beskrivs det av våra kritiker som ”taktlösa slagord”. Att lyfta de utsatta kvinnorna och barnens perspektiv –”taktlösa slagord”. Hur hamnade vi här?, skriver bland andra Alán Ali, ordförande MÄN.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

Håll koll på

8.00

Delårsrapport från Academedia.

11.00

Hovrättsdom i mål mot kommunalråd som i tingsrätten dömts för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.

14.00

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om covid-19 .