Debattsvepet 4 nov

Utredningen för en mer likvärdig skola hade i uppgift att lägga förslag som motverkar skolsegregationen och förbättrar resursfördelningen. Ett av utredningens förslag handlar om ersättningen till friskolor, om detta skriver bland andra Björn Åstrand, utredare. I övrigt handlar svepet om missförhållanden på BB, rätten till assistans och Bromma flygplats.

”Krafttag krävs från regionerna att erbjuda influensavaccin”

En svår säsonginfluensa i kombination med en ökad spridning av covid-19 är en potentiell katastrof, särskilt för riskgrupper samt för vård- och omsorgspersonal. Vi vill se en tydlig strategi från regionerna som syftar till att fler i riskgrupperna vaccinerar sig, skriver företrädare för Riksförbundet HjärtLung, Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms Diabetesförening.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Ska ni låta min syster dö?"

Min syster har schizofreni och lätt intellektuell funktionsvariation. Hon förstår helt enkelt inte att hon är sjuk. Under pandemin hamnar en sådan person ”mellan stolarna”. Det verkar som om min syster är för svår, för omständlig, för jobbig helt enkelt för att hon ska få den hjälp hon behöver, skriver Johanna Sandström.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

"Något måste göras åt missförhållandena på BB"

Att bli förälder är en en mycket omvälvande upplevelse, både fysiskt och psykiskt. De senaste månaderna har vi som jobbar som psykologer inom mödravården träffat ett ökat antal mammor som söker hjälp på grund av svåra upplevelser under eftervården i kölvattnet av rådande pandemi, då deras partners varit portade från BB och där personalen har brustit i omsorg om dem, skriver bland andra Hege Andreassen, psykolog.
Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten (öppnas i ny flik)

"Satsa på Arlanda, stäng Bromma"

Ett effektivare Arlanda är nyckeln för att knyta samman hela landet och stärka vår internationella tillgänglighet. En oordnad avveckling av Bromma skulle försämra den samlade flygkapaciteten, sänka förutsättningarna för inrikes resande. På sikt är det dock nödvändigt att Brommas kapacitet flyttas till Arlanda. Det skriver Daniella Waldfogel och Carl Bergkvist på Stockholms Handelskammare.
Läs hela artikeln på Västerbottens-Kuriren (öppnas i ny flik)

"Barn som offras blir förövare"

Inget barn ska växa upp otryggt och som äldre hota och skrämma sin omgivning. Många unga begår enstaka misstag. Den här texten handlar inte om dem, utan om unga som begår allt grövre brott, skrämmer andra och gör skolbarn rädda att gå hem från träningen eller från sin kompis. Arbetsplatser blir osäkra, inte minst för busschaufförer, närlivs och blåljuspersonal, skriver bland andra Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (L).
Läs hela artikeln på Dala-Demokraten (öppnas i ny flik)

”USA:s gamla konstitution gör medborgarinflytandet lågt”

Att beskriva USA som en kommande diktatur finns det ingen grund för. USA:s federala beslut bygger på viss maktbalans då kongressen beslutar i de flesta frågor. Vita huset kan inte heller besluta om det mesta som gäller i delstater och någon möjlighet till politisk kontroll över medier finns inte. Det skriver Olle Wästberg, ordförande för 2014 års demokratiutredning, generalkonsul i New York 1999-2004.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

9.00

Socialstyrelsen presenterar statistik om psykiatrisk tvångsvård.

9.30

Region Skåne håller pressträff om covid-läget i regionen. Regiondirektör Alf Jönsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom och smittskyddsläkare Eva Melander medverkar.

9.30

SCB publicerar miljöräkenskaper för 2009-2018