Debattsvepet: tisdag 12 februari

”Ann-Sofie Hermansson (S): Dags för lite klarspråk”

Oppositionsrådet Ann-Sofie Hermansson (S) ger sin syn på den interna maktstrid brutit ut inom socialdemokratin i Göteborg. Andra frågor som engagerar dagens debattörer är bland annat hur byggandet av bostäder kan öka och bli billigare, att Socialdemokraternas omprövning av skolpolitiken är ett föredöme för andra partier och att arbetsplatsolyckorna måste minska.

1. Wien visar vägen till hälften så dyra bostäder

Kön till nybyggda hyresrätter är några månader, inte år och årtionden som i Stockholm. Wiens framgångsrika bostadspolitik inspirerar. Det är dags att ta Wienmodellen till Sverige, skriver utredningschefen på tankesmedjan Arena Idé Lisa Pelling.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Låt byggbranschen själv ta fram detaljplaner

Många i byggbranschen har erfarenhet av att rita fungerande stadsmiljöer. Deras kompetens kan användas mer. Vi vill se fler aktörsdrivna detaljplaner, där bolagen själva ser till att nödvändiga utredningar görs och att planen färdigställs för ett politiskt beslut i byggnadsnämnden, skriver Gunilla Grahn-Hinnfors på Västsvenska Handelskammaren.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. ” Ann-Sofie Hermansson (S): Dags för lite klarspråk”

Det fulspel som S-partistyrelsen i Göteborg med Anna Johansson i spetsen nu kör slår faktiskt de flesta rekord. Kritiken mot mig är diffus och direkt osann i flera fall, skriver Ann-Sofie Hermansson om dramatiken i Socialdemokraterna i Göteborg.
Hela artikeln på GT

4. ”Arbetsgivare och politiker måste stå upp för en nollvision”

Nio personer omkom under januari i samband med arbetsplatsolyckor. Inte på de senaste tio åren har antalet omkomna varit så många under årets första månad. Vi kommer aldrig att acceptera att våra medlemmar, eller andra medmänniskor, riskerar livet när de stämplar in på sina jobb, skriver ordföranden och ombudsmän för IF Metall Höga Kusten, Mellersta Norrland, Malmfälten, Norrbotten, Norra Västerbotten och Södra Västerbotten.
Hela artikeln på Sundsvalls Tidning

5. ”S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme”

Socialdemokraternas efterlängtade omprövning av skolpolitiken måste förverkligas. Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik för att möjliggöra långsiktiga och blocköverskridande samarbeten. Studiero, ämneskunskaper och lärarens roll som kunskapsförmedlande auktoritet i skolan måste betonas, skriver Magnus Henrekson, professor och vd, Institutet för Näringslivsforskning och Isak Skogstad, lärare och skoldebattör.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

6. ”Vi läkare är nästa offer för C:s migrationspolitik”

Snart kommer läkarna att utsättas för påtryckningar om vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Samtidigt räcker inte sjukvården till för de människor som redan finns i landet. Om Centerpartiet får som de vill står vi inför enorma problem, skriver överläkare Stefan Krakowski.
Hela artikeln på Expressen

7. ”Skärmdebatten bygger på myter och alarmism”

"Sociala medier gör oss deprimerade". "Barn mår bäst av så lite skärmtid som möjligt". Du har säkert hört dessa påståenden förut och gör ditt bästa för att dra ner på skärmtiden. Problemet är att de inte stämmer, skriver psykologen Siri Helle.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

8. ”En grönare framtid kräver EU-insatser”

I Skåne görs flera gröna omställningar. I Landskrona är all kollektivtrafik elektrifierad och i Malmö har elbussarna börjat köra på vägarna. Det är dock alldeles tydligt att oavsett hur bra vi i Skåne arbetar med frågan, måste vi samarbeta internationellt om vi ska lyckas nå klimatmålen, skriver Said Abdu (L) kandidat till Europaparlamentet och Louise Eklund (L) regionråd och vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd.
Hela artikeln på Kvällsposten

9. ”Staten bedriver korståg mot svenska skogsägare”

Staten överklagade förra veckan mark- och miljödomstolens beslut att tilldöma fem markägare ersättning för nekad skogsavverkning. En vinst för staten skulle innebära ett konkret hot mot äganderätten och skaka om den svenska skogs-näringen i grunden, skriver Helena Lindahl och Peter Helander (C).
Hela artikeln på Dagens Industri

10. ”MP – ett parti för de nya klimatförnekarna”

De nya klimatförnekarna förkastar vetenskapen om effekten av klimatpolitiska instrument. Men kvacksalvare kommer aldrig att rädda klimatet. Snart har Per Bolund chans att göra skillnad, skriver Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, nationalekonom och forskare.
Hela artikeln på Aftonbladet
Håll koll på
9:00
Stockholm: Riksbanken håller penningpolitiskt möte.
9:00
Stockholm: Skatteverket arrangerar seminarium om vilka områden inom beskattning och folkbokföring som granskas särskilt under året.
10.00
Stockholm: Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar en intervjustudie om skjutningar i kriminella miljöer.