Debattsvepet: onsdag 5 juni

”Allvarliga sjukdomar ska bara få behandlas av vården”

I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes. Vi vill att det förbudet ska utvidgas och omfatta alla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar. Men att det ska vara tillåtet att använda komplementära och alternativa metoder (Kav) för att lindra symtom, skriver företrädare för Kav-utredningen på DN Debatt.

1. Låt oss fira mer än 100 år av svensk demokrati!

Riksdagen firar de historiska landvinningar som vanns i går, men vill samtidigt uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag och i morgon. 2019 är ett märkesår för den kommunala och regionala demokratin, skriver talman Andreas Norlén som öppnar för firande och stärkande av demokratin i hela Sverige.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

2. Hot och våld får inte bli vardag i välfärden

Hot och våld blir allt vanligare inom välfärdssektorn. Det är ett samhällsproblem som aldrig får accepteras eller normaliseras. Inte en enda förtroendevald eller anställd, vare sig lärare, äldreomsorgspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal eller myndighetsutövare - ska behöva känna sig otrygg, skriver företrädare för revisions- och rådgivningsföretaget PwC.
Hela artikeln på Dagen Samhälle

3. ”Allvarliga sjukdomar ska bara få behandlas av vården”

I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes. Vi vill att det förbudet ska utvidgas och omfatta alla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar. Men att det ska vara tillåtet att använda komplementära och alternativa metoder (Kav) för att lindra symtom, skriver företrädare för Kav-utredningen.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

4. ”Miljönämnder vägrar dialog om avlopp”

Massor av överklaganden ligger i dag hos våra länsstyrelser och mark- och miljödomstolar helt i onödan. Bakgrunden är att kommuner i hela landet underkänner enskilda avlopp och fastighetsägarna som drabbas förnekas att föra en dialog, skriver Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

5. ”Ett svek att lägga miljarder på Arlanda”

Vardagsresandet är viktigare än fler direktflyg. Att bygga ut Arlanda är inte svaret på de krav klimatet ställer, och inte heller lösningen på de problem som boende i vår region upplever. Det skriver Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Upphandlingarna läcker – regeringen måste agera"

Offentliga upphandlingar utgör en femtedel av Sveriges ekonomi, men systemet lider enligt regeringen av allvarliga brister. Faktum är att vi inte ens vet hur mycket pengar som läcker eftersom statistiken oacceptabelt nog fortfarande saknas, skriver Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. ”Värna rättssäkerheten för företagare”

F-skatteutredningens förslag leder till allvarliga konsekvenser för mindre företag och i synnerhet för företagare som utför rot- och rutarbeten. Rättssäkerheten för landets företagare är hotad, skriver skatteexperterna Lynda Ondrasek Olofsson och Patrick Krassén.
Hela artikeln på SVD Näringsliv

8. "Skamligt inte förbjuda alla religiösa friskolor"

"Religiösa friskolor har inget i det skattefinansierade och skolpliktiga skolväsendet att göra. Skolan är till för eleverna, inte för olika trossamfund som vill sprida sin religiösa övertygelse till barn och ungdomar. Därför duger inte regeringens nya direktiv för att se över reglerna för religiösa friskolor. Det är Centerpartiets, Liberalernas och Miljöpartiets fel att det nu blir en halvmesyr som riskerar att cementera den absurda ordning som gäller i dag", skriver Daniel Färm, chef för socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden.
Hela artikeln på Aftonbladet

9. "Inför veto mot den cyniska gruvdriften"

"Övergången från fossila bränslen till förnyelsebar energi lyfts fram som tyngsta argument för att öppna nya gruvor. Men gruvindustrin står för 14 procent av de skadliga utsläppen", skriver styrelsen för det skånska nätverket vetoNu.
Hela artikeln på Kvällsposten

10. "Stoppa slöseriet med läkare – anställ dem i hemsjukvården"

Vården kan bli betydligt effektivare. Men då krävs en satsning på fler läkare i hemsjukvården i stället för närsjukvårdsläkare på regionens sjukhus, skriver hemsjukvårdsläkare Eric Bertholds.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten
Håll koll på
08:00
Riksrevisionen publicerar granskning om Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet där arbetssökande ska sammanföras med arbetsgivare.
10:00
Seminarium om Riksrevisorernas iakttagelser av regeringens och myndigheternas förberedelser inför framtiden, riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg medverkar, finansutskottets ordförande inleder utfrågningen, riksdagen.
18:00
Spårvägens fackligt förtroendevalda inom Kommunal arrangerar stormöte med anledning av att två arbetsplatsklubbar inom Göteborgs spårvägar gick ut i "facklig strejk" mot Kommunal, och förbundet svarade med att ta ifrån elva förtroendevalda sina fackliga uppdrag, matsalen på Vagnhallen Rantorget, Göteborg.
Sent i kväll
Valresultatet i det danska folketingsvalet väntas vara klart.