Debattsvepet 16 jun

Förklaringen till Sveriges höga dödstal under pandemin, dags att prioritera Sveriges största yrkesgrupp, ökad undervisningstid för yngre elever, Preems anläggning i Lysekil och den svenska budgetprocessen. Det är några av de ämnen som diskuteras på dagens debattsidor.

OBS! Under juni utkommer Debattsvepet fyra gånger per vecka, måndag-torsdag. Det sista Debattsvepet före  sommaruppehållet publiceras därmed torsdag 25 juni. Svepet återkommer sedan i augusti. 

Håll koll på

08.00

STOCKHOLM. Maria Hemström Hemmingsson överlämnar utredningen av en ny arbetslöshetsförsäkring till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

10.00

STOCKHOLM. Arbetsförmedlingen presenterar arbetsmarknadsprognos om hur arbetsmarknaden väntas utvecklas under 2020 och 2021.

12.15

KRISTIANSTAD. Region Skåne presenterar ett insatspaket för näringslivet för att mildra krisens effekter i Skåne.

14.00

SOLNA. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger samlad information om läget när det gäller covid-19.

Övrigt i flödet