Debattsvepet 18 mar

En stängning av grundskolan skulle slå mycket hårt mot vården, larmar forskare. Viktigt att undervisningen påverkas så lite som möjligt vid distansundervisning, påpekar Lärarnas Riksförbund. Och Svenskt Näringsliv i Göteborg vädjar om solidaritet i coronatider. 

Det kommer att bli besvärligt – men det måste gå

Det är viktigt att undervisningen påverkas i så liten grad som möjligt när vi ska gå över till distansundervisning. Elevernas rätt till kunskaper får inte åsidosättas. Det ställer stora krav på kommuner och fristående skolor att vara lyhörda för lärarnas arbetssituation och behov, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

Resonemanget ”rätt insats vid rätt tidpunkt” håller inte

Går det inte att räkna smittade av coronaviruset går det inte räkna ut kurvan och veta när en viss insats ska sättas in. Vi behöver därför veta att den politiska ledningen fattar beslut baserad på all tillgänglig erfarenhet och forskning – inte bara den fakta som företräds av experter som råkar inneha högsta myndighetsämbete, skriver Petra Östergren.
Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

”35 000 vårdanställda måste gå hem om skolorna stängs”

Vi har gjort en snabb analys som visar att en stängning av grundskolan skulle slå mycket hårt. Om samtliga grundskolor i Sverige stängs så motsvarar det 874.000 jobb som inte utförs, varav cirka 35 000 inom vården. Beräkningarna gäller endast grundskolor och beaktar inte en eventuell stängning av barnomsorgen, skriver forskarna Carl Nordlund och Karl Wennberg.
Läs hela artikeln på Dagens Nyheter (öppnas i ny flik)

Håll koll på

Kl 14

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensam pressträff om coronaviruset.

I dag

Infrastrukturminister Tomas Eneroth möter de som organiserar och bedriver kollektivtrafik på väg och järnväg med anledning av coronaviruset.

Övrigt i flödet