Debattsvepet: tisdag 12 september

253 lärare: Stoppa utvisningarna nu!

Ett stort antal lärare vädjar i ett gemensamt upprop: stoppa utvisningarna av ensamkommande - våra elever - till Afghanistan. I dag öppnar riksmötet. Låt inte SD sätta agendan, stödet är starkt för ett blocköverskridande styre, uppmanar tre C-politiker från Östergötland sina kollegor på riksnivå.

1. C: Sverige förtjänar bättre än en anpassning till SD:s agenda

Sverige på väg mot ett nytt politiskt landskap. När riksdagen i dag drar igång det nya arbetsåret är stödet för en blocköverskridande regering starkt, och över 100 kommuner och landsting har redan visat att det fungerar.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

2. Upprop: Planera för grön utelek

Barn som går i förskolor med utegårdar av trädgårdskaraktär har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar. Fördelarna med gröna ytor är många och tydliga, men de behöver synliggöras och ligga till grund för samhällsplaneringen. Det skriver ett antal experter och intressenter.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

3. 253 lärare: "Stoppa utvisningarna nu!"

Nu ökar åter våldet i Afghanistan. IS/Daesh har på allvar etablerat sig i landet och flera sprängattentat med dödlig utgång har genomförts i deras namn. Ännu fler dödsoffer skördar dock de markstrider som råder på flera ställen mellan olika grupperingar, där talibanrörelsen är en. Vi kan inte skicka våra afghanska ungdomar till detta! De kommer att gå under! De kommer brytas ner av oron, osäkerheten, fattigdomen och våldet. De kommer inte överleva.
Hela artikeln på Aftonbladet

4. ”Kalhyggesbruk ger stora utsläpp av växthusgaser”

Antagandet att bioenergi är klimat- eller koldioxidneutralt ifrågasätts allt mer. Återbetalningstiden för koldioxidskulden som uppstår vid förbränning kan vara mycket lång. Exempelvis generar kalhyggesbruk mycket stora utsläpp av växthusgaser de första 10–15 åren efter avverkning, skriver forskarna Anders Lindroth och Christina Moberg.
Hela artikeln på Dagens Nyheter

5. ”Satsa på Tullen mot organiserad brottslighet”

För att komma tillrätta med den negativa spiral vi befinner oss i, där vapen och illegala varor okontrollerat kommer in i landet krävs mer än de punktinsatser och stuprörsåtgärder som präglar dagens politiska agenda, skriver Johan Lindgren, Tull-Kust.
Hela artikeln på Svenska Dagbladet

6. "Låt även Dalarna lyfta"

Som representanter för delar av näringslivet och turismen i Dalarna ser vi stora farhågor om det reguljära flyget försvinner.
Hela artikeln på Dagens Industri

7. "Nazister på judarnas dag – hur tänker ni?"

Polisen har beslutat att ge den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, tillstånd att demonstrera i Göteborg den 30 september – på Jom Kippur, judarnas heligaste dag. Och nära synagogan i Göteborg. Polisen måste använda sunt förnuft och tänka om, skriver Willy Silberstein, medlem i judiska församlingen i Stockholm.
Hela artikeln på Aftonbladet

8. "Som Moskva väser ropar Vänsterpartiet"

Kreml och dess megafoner i Ryssland driver tesen att Europa utgör ett lika stort hot mot Ryssland som vise versa. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt lånar sig till den ryska propagandan, menar Gunnar Hökmark (M).
Hela artikeln på Expressen

9. "35 000 elever misslyckas varje år med skolan"

Var tredje elev misslyckas i skolan. Fortsätter utvecklingen har den svenska skolan slagit ut en halv miljon ungdomar fram till år 2029, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.
Hela artikeln på Göteborgs-Posten

10. "Kommuner och landsting lägger hinder i vägen för ideella organisationer som vill bedriva vård och omsorg."

Region Skåne och de flesta av Skånes kommuner skulle kunna göra mycket mer för att stödja tillväxten av idéburna organisationer som ett alternativ till offentliga vårdgivare och privata vinstdrivna företag. Det skriver sex företrädare för Famna, en intresseorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg
Hela artikeln på Sydsvenskan

11. ”Asylsystemet humanitärt haveri att skämmas för”

I asylprocessen finns varken humanism eller ordning och reda. Den svenska regeringens och våra myndigheters behandling av de afghanska ungdomarna är något vi kommer att få skämmas över i historiens ljus, skriver Bosse Svensson som vittnar hur det är att vara god man åt en ensamkommande ungdom i ett hopplöst system. Det skriver en god man i Östersund.
Hela artikeln på Dagens Samhälle

12. "Varför är politiken så dåligt förankrad i vetenskap?"

Vi medborgare har rätt att ställa krav på nya, fräscha och massiva datamängder som grund för politiska beslut. Det skriver Mattias Lundberg vid Umeå universitet och Johan Waara vid Uppsala universitet.
Hela artikeln på Västerbottens-Kuriren
Håll koll på
9:30
SCB: Arbetskraftsundersökningarna, tema: arbetade timmar, andra kvartalet. Konsumentprisindex, augusti.
10:00
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar nyhet från den kommande budgetpropositionen.
12.20
Riksdagen öppnas. Inleds med en gudstjänst i Storkyrkan.