Delta i debatten

Alla politiska beslut föregås av en debatt. På Dagens Samhälle Debatt når du en nationell publik av beslutsfattare på den offentliga marknaden, politiker såväl som tjänstemän på kommunal-, region- eller riksnivå, liksom en samhällsintresserad allmänhet.

Sajten du nu är inne på är navet för Dagens Samhälle Debatt, men vissa av debattinläggen publiceras även i tidningen Dagens Samhälle.

Dagens Samhälle vill bidra till en bred och seriös samhällsdebatt. Har du ett ämne du vill debattera eller ett debattinlägg du vill replikera på, hör av dig!

Gör så här för att skicka ett debattinlägg

Använd formuläret nedan eller mejla direkt till debattredaktionen på debatt@dagenssamhalle.se. Glöm inte att skicka med ett foto på dig själv.
Du kan också nå oss direkt:
Debattredaktör Karin Lundahl (föräldraledig)
Debattredaktör Emma Wange, 070-673 08 35

Alla inlägg läses av Dagens Samhälles debattredaktörer. Rubrik och ingress sätts av redaktören, men föreslå gärna en egen.

7 enkla tips

  1. Du ska kunna ditt ämne väl.
  2. Välj en angelägen fråga, gärna kontroversiell.
  3. Beskriv problemet du vill belysa.
  4. Var konkret, slagkraftig och koncis.
  5. Ange möjliga lösningar.
  6. Rikta din kritik mot dem som har ansvaret.
  7. Kräv att de träder fram och säger hur de tänker lösa problemet.

Skriv max 3 500 tecken (inklusive mellanslag). Slutrepliker ska vara max 2 000 tecken. Vi läser allt som kommer in och svarar om publicering av ditt inlägg är aktuellt.

Lästips: ta del av våra debattredaktörers spaningar i Redaktionsbloggen