Debatt
Förskola
1 juni 2019 kl 05:00

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Visa er vilja att skapa en likvärdig förskola

Vi kämpar i en verksamhet som i snabb takt dräneras på utbildad personal och legitimerade förskollärare. Det är dags att medge att HÖK18 är ett riktigt uselt, intetsägande avtal och ett slag i luften, skriver företrädare för Förskoleupproret.

Det här är en opinionstext

Förskolan är sedan 2011 en egen skolform, med en egen läroplan sedan 1998, där grunden läggs för det livslånga lärandet. Läroplanen blir allt svårare att leva upp till när det ser ut som det gör ute i kommunerna.

Trots larmrapporter från personal i förskola och skola om brister i arbetsmiljön, vittnesmål att verksamheterna inte längre håller vad de lovar så fortsätter kommuner i Sverige att spara på sina förskolor och skolor. Besparingar som sker med personal och barn som insats!

Resurserna minskas men kraven och förväntningarna på kvaliteten består eller ökar. Det är en ekvation som inte går ihop. Nedskärningarna skär djupa sår i en utbildningsform som redan håller på att förblöda och där varje lampa blinkar rött. Bristerna i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ökar och varje dag ser vi kompetenta medarbetare bli sjukskrivna eller lämna yrket.

Vi kämpar i en verksamhet som i snabb takt dräneras på utbildad personal och legitimerade förskollärare. Vi släcker bränder och försöker ligga steget före så att inget allvarligt ska hända. Samvetsstressen är ett faktum. 

Vad vi behöver är en rejäl pengasäck för att ro iland detta.

Det är dags att visa på vilja till förändring och förbättring, så att sjuk personal kan bli frisk och börja arbeta igen. Vi måste lyckas med att locka tillbaka kollegor som flytt yrket. Det måste ske krafttag ute på förskolor och skolor kring arbetsmiljön!

Det är dags att medge att HÖK18 är ett riktigt uselt, intetsägande avtal och ett slag i luften. Känslan av avtalsbrott växer sig allt starkare.

Det är dags att erkänna att varje gång en av våra kollegor blir långtidssjukskrivna är det ett bevis på misslyckande att följa de lagar och avtal som finns för att just förhindra detta.

Det är dags att vi höjer blicken och ser bortom politikens snäva korridorer, partipolitiska program och prestige.

Läs också Debattartikeln

Det är dags att vi förskollärare, lärare och barnskötare får möjlighet att utföra vårt uppdrag utan att riskera att sätta vår hälsa på spel. Att vårt uppdrag som lärare är det som prioriteras och att kringuppgifter sorteras bort.

Det är dags att vi alla tar ett samlat och gemensamt grepp kring förskola, skola och fritidshem.

Det är dags att politiker och professionen i verksamheten samarbetar.

Förskoleupproret kommer fortsätta mot sitt mål: en blocköverskridande rikstäckande överenskommelse för en likvärdig och hållbar förskola. Lyssna på oss för vi lovar, vi kommer tillbaka, tillsammans, i solidaritet, allt starkare. Förskoleupproret ger inte upp. Aldrig!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.