Debatt
Könsstympning
29 mars 2018 kl 10:33

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

”Vi ville lyfta fram att förändring är möjlig”

Syftet med vår notis var inte att tona ner det brott som könsstympningar innebär. Tvärtom ville vi uppmärksamma att motståndet mot sedvänjan är starkt hos en majoritet av etablerade svensk-somalier, skriver företrädare för tidskriften Ottar i en replik. 

Det här är en opinionstext

REPLIK. I Dagens Samhälle skriver debattören och aktivisten Khadra Seerar från Desert Flower Foundation om faran i att relativisera eller underskatta ett allvarligt samhällsproblem: könsstympning av flickor och kvinnor.

Sådana tendenser finns tyvärr i debatten och de bör motarbetas. De tiotusentals svenska flickor och kvinnor som varje dag lider av konsekvenserna av detta övergrepp, har ingen nytta av att samhället tittar åt ett annat håll.

Inte en enda flicka, inte en enda kvinna ska behöva lida i tysthet. Där behövs respektfullt och professionellt stöd samt resurser för att bygga ut de specialistmottagningar som finns.

Välfungerande verksamheter som Amel-mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, måste garanteras en rimlig finansiering och dess värdefulla erfarenheter måste spridas till resten av vårdsystemet.

Vet varje skolsköterska och varje barnmorska på varenda ungdomsmottagning i hela landet, vad de ska fråga för att identifiera en tjej som har problem på grund av en könsstympning? Varför ställs så sällan de frågorna?

Syftet bakom den notis i Ottar, som Seerar kommenterar, är absolut inte att tona ner det brott som könsstympningar innebär. Vi ville däremot uppmärksamma att motståndet mot sedvänjan är starkt bland en majoritet av etablerade svensk-somalier.

Det starka motståndet återfinns bland såväl män som kvinnor. Detta kan också tolkas som att det hårda arbetet från kunniga och modiga aktivister som Khadra Seerar själv, har börjat ge resultat. Vi ville lyfta fram att förändring är möjlig. Kulturer är inte fasta, även starka patriarkala normer kan förändras.

Utvecklingen går framåt, men det är sant att kampen långt ifrån är över. De som drabbats har rätt till stöd och upprättelse. Det viktiga förebyggande arbetet måste också fortsätta och stärkas.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.