Debatt
Idéburna sektorn
24 september 2019 kl 11:22

Denna artikel publicerades för ett år sedan

”Vi vill värna kulturlivet i ekonomiskt svåra tider”

Det är synd att SKL:s workshop uppfattas som en provokation. Vi vill att kommunerna ska kunna erbjuda kultur även i ett ansträngt ekonomiskt läge, svarar Katrien Vanhaverbeke till Malmö ideella. 

Det här är en opinionstext

Katrien Vanhaverbeke
chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL

REPLIK Välfärden står inför svåra ekonomiska utmaningar. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av kommunernas och regionernas välfärdstjänster ökar. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Var tredje region och var fjärde kommun hade underskott i fjol. Resultaten förväntas fortsätta minska.

Denna vecka ägnar därför SKL och chefer inom kultur och fritid sin återkommande nätverksträff åt att diskutera de ekonomiska förutsättningarna för kultur- och fritidsområdet.

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle (23/9) ifrågasätts att chefer, i ett fiktivt case, diskuterar hur de skulle hantera en situation med minskade resurser. Det framförs också kritik mot att det presenteras forskning om hur frivilliga verksamheter i kommuner och regioner påverkas under mer ekonomiskt utmanande perioder.

Det är synd att programpunkterna ses som en provokation. Syftet med diskussionerna är att chefer inom kommuner och regioner, genom att utbyta kunskaper och erfarenheter, ska kunna agera ansvarsfullt för att kommunerna och regionerna ska kunna erbjuda och stödja ett gott kultur- och fritidsutbud även i ett svårt ekonomiskt läge.

SKL, kommuner och regioner ser det stora värde som föreningslivet har för samhällsutvecklingen och kulturlivet. I oktober arrangerar SKL den återkommande stora kulturkonferensen som i år har fokus på hur det offentliga kan stödja och främja kulturlivet lokalt, i samverkan med civilsamhälle. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att både värna och utveckla kultur i hela landet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 24 september 2019 kl 11:22
Uppdaterad: 24 september 2019 kl 15:47

Skribent

Katrien Vanhaverbeke
chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL