Debatt
Flyktingmottagande
12 april 2017 kl 05:30

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Vi vill ta emot nya invånare på ett värdigt sätt”

Det råder en snedfördelning vad gäller asylmottagande och kommunplacerade/egenbosatta flyktingar. Vi hade trott att detta tillstånd skulle jämnas ut när läget lugnat ned sig - men nu vet vi att Migrationsverket kommer att fortsätta med en stor asylmottagning i våra kommuner; Hultsfred och Ljusnarsberg. Därför listar vi här nödvändiga åtgärder.

Det här är en opinionstext

Om landets största kommun skulle ha tagit emot lika många kommunplacerade/egenbosatta som våra kommuner, Hultsfred och Ljusnarsberg, så skulle den tagit emot ytterligare 27 000 människor förra året. 27 000! 

Staten verkar inte vilja greppa frågan utan vi lämnas själva att navigera oss framåt och frågorna vi ställer får inga svar. Några av oss klarar inte längre av alla frågor så vi stänger helt enkelt av vissa funktioner för att åtminstone hjälpligt flyta. Problemet är bara att i det här vattnet är det staten som har makten över ordningen och som sätter upp reglerna. 

Våra kommuner har slagit nytt rekord i inflyttning av människor med uppehållstillstånd och vi har därför bett Migrationsverket att lämna tillbaka lägenheter som behövs för att vi ska klara bostadsbristen. Men vi får inget gehör för våra önskemål. Detta leder till moment 22, bostadsbristen växer samtidigt som vi tvingas ta emot fler människor.

Trångboddheten blir ett faktum då många väljer att bosätta sig hos bekanta. Bostadsbristen försvårar också inträdet på arbetsmarknaden. 

LÄS OCKSÅ: Här får flyktingarna jobb

Listan till fyrvaktaren staten skulle kunna göras lång om vad som bör göras bättre och snabbare. Här är några av åtgärderna på listan redan nu:

- Migrationsverket måste ges ett större samhällsansvar. De ska finnas på plats och en jämnare fördelning över landets kommuner måste säkerställas i statliga direktiv.

- Statens ersättningssystem måste vara förutsägbart och inte vara fullt med ekonomiska risker för kommunerna.

- Kommunerna måste styra mer i integrationsprocessen. Kommunen är alltid kvar och kan direkt delta i mottagandet. Vi kan bidra till:

  • Anställningar – kommunen har en lång tradition av att känna företagen.
  • Företagandet – kommunen kan de lokala förutsättningarna.
  • Utbildningar – kommunen äger stora delar av systemet.
  • Biståndet – kommunen äger systemet och har incitament att få individer i arbete.

- Vi måste få ett ökat datautbyte mellan stat och kommun så att vi snabbare kan se vilka kompetenser som kommer in i landet.

- Det måste tas ett statligt helhetsansvar för en bättre process mellan olika myndigheter. Det går för sakta idag och vi tappar värdefull tid. 

- Staten har ansvaret och kan fördela uppdraget över hela Sverige. Det kan inte vara upp till enskilda individer på Migrationsverket att besluta om permanenta uppehållstillstånd för ett helt land utan att det sedan sätts in ett regleringssystem som är anpassat för detta.

- Vi behöver få tillåtelse att pröva alternativa stimulansåtgärder för att få människor i arbete och i företagande. 

- Se företagandet som ett viktigt verktyg för att få fler att komma in i samhället. Vi har flera exempel på hur snabbt det kan gå för en individ att klara sin egenförsörjning den vägen.

Vad vi skrivit uppfattas troligen som mycket gnäll, men det handlar om hur vi i Sverige ska skapa ett mottagande av nya invånare som är värt namnet.

Vi både kan och vill hitta nya sätt att navigera i dessa vatten, detta är en av landsbygdens möjligheter för att kunna fortsätta vara just framgångsrik landsbygd. Om vi tillåts göra det på ett rimligt sätt!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 april 2017 kl 05:30
Uppdaterad: 12 april 2017 kl 06:09

Skribenter

Lars Rosander
kommunstyrelsens ordförande (C) Hultsfred
Ewa-Leena Johansson
kommunstyrelsens ordförande (S) Ljusnarsberg