Debatt
Tolkar
19 februari 2015 kl 09:26

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Vi vill betala sjukvårdstolkarna bättre

Nej, tolkbristen är inte alls någon myt som tolken Erik Dahlberg påstår. Däremot är det helt korrekt att Stockholms läns landsting betalar tolkarna alldeles för lite.

Det här är en opinionstext

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd, gruppledare (L)

REPLIK. Det råder brist på auktoriserade sjukvårdstolkar i Sverige och i Stockholm. Även om andra tolkar ofta kan fylla de behov som tolkningssituationer i sjukvården kräver, behövs ibland just den särskilda kompetens som de auktoriserade sjukvårdstolkarna innehar. Bristen är därför, tyvärr, ingen myt som Erik Dahlberg hävdar (DS 18 februari). Tolkbristen tas också upp av företrädare för Sylf.

Vad som däremot är helt korrekt är att vi i Stockholms läns landsting har betalat tolkarna alldeles för lite. Det vill vi ändra på. Vi har rentav redan vidtagit mått och steg för att kunna höja ersättningarna, genom den upphandling av tolktjänster som genomfördes för en tid sedan. Tyvärr höll den inte streck för juridisk överprövning vid en överklagan vilket innebär att vår tanke om höjda tolkersättningar ännu inte har kunnat förverkligas – men vi har inte släppt frågan.

Bristen på sjukvårdstolkar behöver åtgärdas på flera plan av flera aktörer. Kammarkollegiet har sitt ansvar för auktoriseringen. Vi i landstinget har vårt, för att ha ett bra utformat uppdrag och en rimlig ersättning. Vi förbereder just nu en ny upphandling så att nya ersättningar kan förverkligas. Målet om höjda tolkersättningar är inom räckhåll och det gläder mig mycket.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 februari 2015 kl 09:26

Skribent

Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd, gruppledare (L)