Debatt
Miljöpartiet
19 september 2018 kl 15:05

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Vi måste dra rätt slutsatser av MP:s katastrofval

Många inom Miljöpartiet drar nu slutsatsen att vi måste bli mer radikala och visionära. Den tanken är kontraproduktiv, skriver Henrik Ölvebo och Sanna Nilsson Ylitalo, MP Gällivare, som tvärtom menar att bilden av partiet är ett moraliserande, radikalt storstadsparti. I Gällivare har partiet ökat – mycket tack vare att man jobbat för att förändra den bilden. 

Det här är en opinionstext

Så här några dagar efter valet är analyserna i full gång. Gamla språkrör och riksdagsledamöter kommenterar, analyserar och försöker dra slutsatser av söndagens val. För Miljöpartiet var valet inget mindre än en katastrof, och vi förlorar representationen i flertal kommuner och landsting.

Den kraftiga nedgången bland kommuner gör också att vi förlorar möjligheten att sitta med och styra i majoriteter. Det är en katastrof för miljön och för Sveriges utveckling mot världens första fossilfria land. Frågan vi bör ställa oss är, hur kan vi inte vara mer relevanta i dag? Trots att väljarna både oroar sig och tycker klimat och miljö är en viktig fråga. 

Lokalt i Gällivare ökade vi med +2,4 procent från 9,5 procent till 11,9 procent, och är den enda lokalavdelningen i landet som ökat sina mandat. Jokkmokk och Åre lyckades behålla sina mandat, i övrigt ser det dystert ut. Vi har helt tappat våra platser i över 60 kommuner och i 7 landsting och regioner. Och med det har vi kraftigt försvagat vår organisation och helt tappat möjligheten att genomföra relevant grön politik i stora delar av Sverige.

Vi är djupt oroade över vägen framåt, inte minst när företrädare och gamla språkrör drar slutsatser som; att vi har kompromissat ihjäl oss, att vi måste bli mer radikala och visionära. 

I den interna debatten verkar också många landat i slutsatsen att vi visst är ett landsbygdsparti, baserat bara på resultaten i Gällivare, Åre och Jokkmokk. 

Vi anser att båda slutsatserna är felaktiga och rent av kontraproduktiva. Vi uppfattas inte som ett parti för hela Sverige och den generella bilden här är att Miljöpartiet är ett storstadsparti. 

Människor har insikt om klimatet och vill göra något åt det, men upplever att vi har för "radikala idéer". Vi har jobbat hårt för att förändra den bilden. Lokalt har vi lyckats förändra bilden av Miljöpartiet, men inte fullt på riks. Vi har också till skillnad från Miljöpartiet riks, riktat in oss på en bredare målgrupp.

Kort sammanfattat har vi: 

  • En politik (lokala program) som spänner över alla områden.
  • Vi har tydliga konkreta gröna förslag
  • Vi har riktat budskapet mot en större målgrupp.
  • Vi har varit extremt noga i hur vi kommunicerar. Vi vill ha med oss medborgarna på en resa mot ett bättre samhälle. 
  • Fokus på att förbättra system och strukturer än ställa krav på individer. Det ska vara lätt att göra rätt.

Vår politik ställer ofta höga krav på förändringar hos individen, och visst måste vi förändra på individnivå, men inte genom pekpinnar. Huvudfokus måste ligga på att förändra system och strukturer. Vi måste bli bättre och mer konkreta på vardagsnära politik som underlättar för människor, och ha en tydligare berättelse om hur vi utvecklar hela Sverige!

Miljöpartiet har visionerna men vi saknar lösningarna för hela Sverige. Vi ska fortsatt vara radikala mot system och strukturer, men vi ska inte moralisera över individers beteenden. Vi ska göra det lätt att göra rätt, och framförallt måste vi vara ett parti för fler! 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 september 2018 kl 15:05
Uppdaterad: 21 september 2018 kl 10:46

Skribenter

Henrik Ölvebo
gruppledare, Miljöpartiet Gällivare
Sanna Nilsson Ylitalo
ordförande, Miljöpartiet Gällivare