Debatt
Södra BB
20 oktober 2015 kl 14:32

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Vi kräver att Södra BB räddas!

Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm är unikt i Sverige. Kvinnor står i kö för att få föda här. Nästan 100 procent av familjerna är nöjda. Nu väljer sjukhusledningen att omorganisera, vilket betyder att Södra BB läggs ner, skriver barnmorskor och fackligt förtroendevalda för Vårdförbundet på Södra BB

Det här är en opinionstext

Nationellt och internationellt finns en oro över den ökande andelen förlossningar som avslutas med kejsarsnitt. Det finns stora hälsovinster för kvinnan och barnet att få stöd till en normal förlossning. 

Södra BB är ett alternativ där barnmorskor har unik kunskap i att bevara det normala i födandet, där alla resurser finns om komplikationer tillstöter.

Barnmorskestudenter och ansvariga för förlossningsvården i andra delar av världen kommer på studiebesök till Södra BB.

Internationell forskning och två vetenskapliga studier som utvärderat enheten visar att vården är lika medicinskt säker som konventionell förlossningsvård, men leder till färre komplikationer och ger en bättre upplevelse av vården. 

Enligt forskningen erbjuder Södra BB en trygg och säker vård för den stora majoritet av kvinnor som har en förväntat normal förlossning: 

• Södra BB är ensamma i Sverige om att garantera stöd av en barnmorska under hela förlossningen.

• Det är den enda enhet i Sverige med en sammanhängande vårdkedja där familjerna har mödravård, förlossningsvård och eftervård i samma lokaler.

• Familjen stannar på det rum där barnet föds och vårdas av samma barnmorskor.

• Den sammanhållna vården skapar lugn och trygghet. Den minskar smittspridning, gynnar amningen och anknytningen till barnet. Risken för misstag i vården minskar.

• Södra BB har kostnadseffektiv vård och kortast vårdtider, enligt landstingets egen genomlysning.

Södra BB har i landstingets egen genomlysning visat sig vara en av de enheter med mest kostnadseffektiv vård och kortast vårdtider. 

I omorganisationen av kvinnokliniken väljer ledningen för Södersjukhuset nu att lägga ner Södra BB. 

I stället borde alla Sveriges kvinnor få del av den framgångsrika och av familjerna så uppskattade vårdformen. Det borde finnas fler Södra BB runt om i landet så att familjerna kan välja.

Barnmorskor och fackligt förtroendevalda för Vårdförbundet på Södra BB

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.