Debatt
Asylsökande
27 september 2016 kl 05:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Vi kan visst ordna bostäder åt nyanlända”

I Stockholmsregionen finns goda möjligheter för nyanlända att få arbete och de behövs då det råder arbetskraftsbrist. Problemet med att hitta bostäder är något vi måste och kan bygga bort. Det skriver ett antal liberala kommunpolitiker i regionen som svar på landshövdingens önskan om färre flyktingar nästa år.

Det här är en opinionstext

Stockholms landshövding, Chris Heister, vill att kommunerna i Stockholms län ska ta emot färre asylsökande under 2017. I ett brev till regeringen hänvisar Heister till den ansträngda bostadssituationen som råder i länets kommuner. Landshövdingens uttalande är häpnadsväckande. 

Stockholms län ska vara en plats där människor på flykt kan få skydd. Det är i huvudstadsregionen som de största utsikterna till integration finns med jobbmöjligheter och en arbetskraftsbrist inom flera yrkeskategorier där våra nyanlända är en värdefull resurs.

Det är sant att kommunerna brottas med bostadsbristen, och bostadsbyggandet behöver öka av flera skäl. Till exempel för alla unga som vill flytta hemifrån eller för de som flyttar till regionen för att studera eller arbeta. Även näringslivet är i stort behov av ökat bostadsbyggande för att kunna anställa spetskompetens, och inte minst ska vi ge våra nyanlända tak över huvudet. För att klara den utmaningen måste våra kommuner tänka utanför boxen.

Redan i dag har flera goda initiativ tagits i länet, ofta tack vare Liberalerna, för att lösa bostadssituationen för nyanlända. Nacka kommun har till exempel tagit fram avtal för privatpersoner som vill hyra ut sina Attefallshus till nyanlända. Kommunen står för kontraktet och den nyanlända hyr i andra hand av kommunen. I Tyresö arbetar man med modulhus i rimlig omfattning, placerade i kommundelarnas centrala lägen för att ge nyanlända goda möjligheter att integreras i samhället.

I flera kommuner avsätts en del av lägenheterna från det kommunala bostadsbolaget för nyanlända, och vid nyproduktion avsätts ytterligare bostäder genom exploateringsavtal med andra hyresrättsaktörer.

Många goda initiativ tas men i stället för att hjälpa kommunerna med bostadsuppbyggandet försvårar Länsstyrelsen, med Heister i spetsen, kommunernas arbeten genom att tillsvidare stoppa tillfälliga bygglov för modulbostäder. Länsstyrelsens agerande skapar inte bara problem i bosättningsprocessen utan försvårar integrationen som helhet. Ju längre tid det tar för nyanlända att få en fast punkt i tillvaron desto längre tid tar det innan de kan etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Därför måste alla goda krafter hjälpas åt för att lösa praktikaliteter som uppstår när kreativa lösningar söks. 

Stelbenta regler gynnar inte någon. Det gör inte heller utspel om att Stockholm, som är Sveriges tillväxtmotor, inte skulle klara av att dra sitt strå till stacken när människor på flykt söker skydd i vårt land. 

Vi i Liberalerna blundar inte för de utmaningar som finns. Det är vårt uppdrag som kommunpolitiker att hitta lösningar för att ge dem som sökt skydd bra förutsättningar att kunna vara en del av och bidra till Stockholmsregionens utveckling. I det arbetet ser vi hellre att landshövdingen går i bräschen för att hitta kreativa lösningar snarare än att stänga boxen och beklaga sig.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.