Debatt
Ambulanssjukvård
17 februari 2016 kl 13:55

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Vi förespråkar inte konfrontation”

Det är fel att påstå att vi anser att psykiskt sjuka människor ska mötas av personal i skyddsväst och hjälm.

Det här är en opinionstext

Andreas Holmlund
förbundsordförande Alarm-Ambulansförbundet

REPLIK till Vårdförbundets och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskors inlägg i Dagens Samhälle 16 februari:

Förebyggande arbete är viktigt. Alarm-Ambulansförbundet förespråkar inte alls konfrontation eller att människor med psykiska sjukomar ska mötas med skyddsväst och hjälm. Ingenstans faktiskt. 

Inom Stockholms läns landsting finns en psykiatrisk akutambulans som fungerar bra och som vi vill se fler av i landet. 

För att långsiktigt preventiva insatser ska kunna få verkanskraft krävs först en ambulansberedskap och aktiv handlingsförmåga att möta faktiska risker i samhället (hotnivå 4 mm). 

Förbundet vill därför se ökat skydd för blåljuspersonal. Vi arbetar för en kraftigt ökad beredskap, sänkt pensionsålder och individuella arbetstider. 

Alarm-Ambulansförbundet finns där människorna finns, så även i förorten.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 februari 2016 kl 13:55
Uppdaterad: 17 februari 2016 kl 13:57

Skribent

Andreas Holmlund
förbundsordförande Alarm-Ambulansförbundet