Debatt
Skatter
20 september 2016 kl 13:19

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Vi behöver ett skattesystem som gynnar utbildning”

Med anledning av det stora behovet av kompetensutveckling och arbetskraftsbristen ser TCO tre områden som är särskilt viktiga i årets budget. Framför allt behöver vi en genomgripande blocköverskridande skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och säkrar välfärdens finansiering.

Det här är en opinionstext

Eva Nordmark
ordförande TCO

Varje dag går 1,1 miljoner tjänstemän i TCOs 14 förbund till jobbet. De finns inom viktiga och samhällsbärande yrken och de påverkas i allra högsta grad av regeringens höstbudget som presenteras i dag.

I dag råder stor arbetskraftbrist inom flera viktiga yrken, som specialistsjuksköterskor, lärare, it-arkitekter och civilingenjörer.

Regeringens budgetproposition innehåller flera välkomna satsningar på kompetensförsörjning. Det saknas emellertid insatser för personer med eftergymnasial utbildning. Arbetsmarknadspolitiken har haft ett viktigt men för stort fokus på de längst ifrån arbetsmarknaden medan utbildningspolitiken har fokuserat på unga. De yrkesverksammas kompetensutveckling har inte prioriterats. Arbetsmarknadens parter tar redan ett stort ansvar för detta, det är staten som har släpat efter.

Nu är det dags att satsa på de som är etablerade på arbetsmarknaden och ta tillvara utvecklingskraften också i alla de som vill och behöver kompetensutveckling för att byta jobb eller klara nya krav i ett föränderligt arbetsliv.

Högskolan är en underutnyttjad resurs i kompetensförsörjningen. TCO har konkreta förslag på hur högskolan kan bidra till omställning och utveckling för yrkesverksamma.

Privatekonomin under studietiden är ett av hindren för yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Regeringen måste skapa en fungerande studiefinansiering även för denna grupp.

I dag räcker det inte att man är anställningsbar i början av sin karriär. Anställningsbarheten måste säkras genom hela yrkeslivet och det måste den enskilda individen såväl som staten ta ansvar för.

Med anledning av det stora behovet av kompetensutveckling och arbetskraftsbristen ser TCO tre områden som är särskilt viktiga i årets budget:

1. Regeringen fortsätter trixa med brytpunkten för statlig skatt och det visar på behovet av en genomgripande blocköverskridande skattereform. Vi behöver ett skattesystem som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och säkrar välfärdens finansiering.

2. Tyvärr saknas insatser mot brist på arbetskraft med eftergymnasial utbildning. Det behövs bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet för den som redan har ett jobb. Det kräver satsningar på ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma. 

3. Det är positivt att regeringen satsar mer på arbetsmiljö och arbetslivsforskning. Det är något som TCO-förbundens medlemmar efterfrågar och har ett stort behov av.

Sverige behöver långsiktiga, stabila och breda satsningar för att klara dessa utmaningar och TCO är gärna en konstruktiv samtalspartner i detta arbete. 

Genom att skapa rimliga förutsättningar för Sveriges tjänstemän säkrar man Sveriges konkurrenskraft och det gynnar i förlängningen alla. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 september 2016 kl 13:19

Skribent

Eva Nordmark
ordförande TCO