Debatt
Välfärden
20 februari 2018 kl 10:52

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Vi är inte beredda att sänka ambitionsnivån”

Fler medborgare innebär ett ökat behov av välfärdstjänster som skola, kollektivtrafik, vård och äldreomsorg. Ambitionsnivån i svensk välfärd behöver höjas, skriver SKL i en replik.

Det här är en opinionstext

REPLIK: Jakob Heidbrinks utgångspunkt är att dra ned ambitionsnivån i välfärden till något som är betydligt lägre än idag. Det är inte vägen framåt för svensk välfärd. Vi vill upprätthålla och utveckla kvaliteten i välfärdens verksamheter genom att möta de utmaningar som finns med konstruktiva åtgärder.

Sveriges befolkning ökar med omkring en miljon människor de kommande tio åren. Mest ökar antalet barn, unga och äldre, det vill säga de åldersgrupper som är i störst behov av välfärdstjänster. Ökad digitalisering, att fler medarbetare arbetar heltid, förbättrad arbetsmiljö och att vi alla förlänger arbetslivet ett par år är några av de insatser vi ser som nödvändiga för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven.

Som Heidbrink mycket riktigt är inne på är rekryteringsbehovet betydande samtidigt som bristen på arbetskraft är stor. Men under de senaste tio åren har kommuner, landsting och regioner nyrekryterat 80000 personer per år i genomsnitt. Det kommer att krävas en liknande rekryteringstakt de kommande åren.

Staten måste också dra sitt strå till stacken. Det behövs färre riktade och fler generella statsbidrag, så att varje kommun och landsting själva kan prioritera vilka insatser och åtgärder som behövs just där. En kommun kan behöva satsa extra på skolan, en annan på äldreomsorgen. Ett landsting kanske behöver prioritera akutsjukvård, ett annat cancerbehandlingar.

Fler medborgare innebär att fler har behov av välfärdstjänster som skola, kollektivtrafik, vård och äldreomsorg. Det kräver mer resurser, fler medarbetare och ökad effektivisering. Det är avgörande för att kommuner, landsting och regioner ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ välfärd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 februari 2018 kl 10:52
Uppdaterad: 20 februari 2018 kl 10:55

Skribenter

Agneta Jöhnk
chef för avdelningen för arbetsgivarfrågor, SKL
Annika Wallenskog
chefsekonom, SKL