Debatt
Lönebildning
23 november 2016 kl 10:40

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Vi är beredda att satsa på undersköterskorna

Arbetsgivarna anser att det är viktigt att premiera goda arbetsinsatser oavsett om det är vårdbiträden eller undersköterskor. Men om nu Kommunal vill satsa på just undersköterskorna är Vårdföretagarna beredda att förhandla om en extrasatsning för dessa så länge det ryms inom märket.

Det här är en opinionstext

REPLIK Just nu pågår intensiva förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för bland andra privatanställda undersköterskor. Förhandlingarna sker mellan konstruktiva parter i god ton, helt i enlighet med den svenska modellen. Mitt under dessa förhandlingar väljer Kommunal att gå ut i en debattartikel här i Dagens Samhälle. Det vi från arbetsgivarhåll vill framhålla är att förhandlingarna pågår för fullt och sköts bäst vid förhandlingsbordet.

Men utan att bryta mot god förhandlingssed och börja förhandla via debattsidorna så finns det några saker som är värda att poängtera:

1. När det gäller den av Kommunal föreslagna satsningen på undersköterskor så är det något som vi absolut kan tänka oss att införa även bland de som arbetar inom den privata delen av branschen. I de kollektivavtal som Kommunal träffat för undersköterskor med andra arbetsgivarorganisationer har satsningen rymts inom det så kallade märket som etablerats av parterna på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna anser att det är viktigt att premiera goda arbetsinsatser oavsett om det är vårdbiträden eller undersköterskor. Men om nu Kommunal vill satsa på just undersköterskorna är Vårdföretagarna beredda att förhandla om en extrasatsning för dessa enligt samma definitioner och avgränsningar som Kommunal och SKL enats om så länge den ryms inom märket.

2. Löner, villkor och förutsättningar för undersköterskorna skiljer sig åt beroende på var i landet man väljer att titta. På många orter har våra medlemmar redan gjort stora satsningar på sina anställda undersköterskor. Det är helt enkelt så att marknadsläget har pressat upp både löner och satsningar på kompetensutveckling. Men trots att det på många håll redan pågår stora satsningar är vi beredda att skriva in ytterligare satsningar i kollektivavtalet, givet att det ryms inom ramen för märket.

3. Vad gäller lönerna så har fack och arbetsgivarorganisationer ganska bra koll på hur de ligger. Vårdföretagarna och Kommunal har dessutom ett gemensamt avtal för insamling av statistik på avtalsområdet. Det fina med den statistiken är att den visar villkoren för just de företagen som vi pratar om. Vårdföretagarnas och Kommunals gemensamma statistik visar att lönen för en undersköterska i privat verksamhet ligger i paritet med dem som arbetar inom kommunal verksamhet.  

Vi ser nu fram mot att träffa Kommunal vid förhandlingsbordet för att slutföra förhandlingarna och nå fram till en bra lösning för en väldigt viktig yrkesgrupp som arbetar i väldigt viktiga företag som bidrar till allas vår gemensamma välfärd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 november 2016 kl 10:40
Uppdaterad: 9 januari 2017 kl 16:03

Skribenter

Inga-Kari Fryklund
förbundsdirektör Vårdföretagarna
Linn Bentley
förhandlingschef Vårdföretagarna