Debatt
Vårdpersonal
5 juni 2020 kl 17:00

Vårdskulden kan bara klaras med en stärkt beredskap

Kommer coronakrisen att leda till fler anställda inom sjukvården och äldreomsorgen? Planer på nedskärningar ligger ju kvar, skriver Henrik Johansson, ordförande i Ambulansförbundet.
 

Det här är en opinionstext

Henrik Johansson
ordförande i Ambulansförbundet 

Det synes råda en bred politisk enighet om behovet av kraftiga personella förstärkningar, ökad beredskapskapacitet och utbildningsreformer till regionernas sjukvård och kommunernas äldreboenden.Vårdkapaciteten måste ovillkorligen stå i betydligt bättre paritet med riskerna och behoven. 

Politiska partier bjuder i denna krisens tidevarv över varandra i diverse olika utspel om ”lyft”. Men i nästan samtliga regioner ligger planerna på omfattande nedskärningar kvar som en våt filt över kliniker och förvaltningar. I den operativa verksamheten arbetar vårdpersonalen på i ett rasande tempo och inom flera regioner och kommuner har det talats om kris utan att några krisavtal aktiveras. 

Hur ser det då ut med reformviljan tre månader in i pandemin? Har reformeringsarbetet för att öka antalet anställda, öka antalet utbildningsplatser och öka vårdkapaciteten påbörjats genom reviderade budgetramar och ändrade prioriteringar inom Sveriges regioner och kommuner?

Inom ambulanssjukvården har vi erfarit den ena märkligheten efter den andra, och om ambulanssjukvården är ett mått på förändringsbenägenhet för att möta det uppenbara behovet av sjukvårdsberedskap så finns mycket att önska. Den skenande vårdskulden kommer endast att kunna mötas med förstärkningar av en sedan många år försvagad beredskap. 

Det ekonomiska utrymmet för att rusta regionernas sjukvård och kommunernas omsorg blir snävare för varje dag, trots statliga stödpengar. Budskapen om vårdlyft och tiotusentals vårdanställda kolliderar med verkligheten.

Det är nu viktigt att reformvänliga krafter tar tag i situationen för att realisera förändringar för svensk sjukvård och omsorg. Oavsett politisk färg synes alla vara överens om att beredskapen måste stärkas och att det måste till mängder av anställda i sjukvård och omsorg.  

Ska svensk sjukvård och omsorg förstärkas med tiotusentals anställda krävs en utbyggnad av såväl yrkeshögskolan som högskolor och universitet. Det finns inget att vänta på. Reformarbetet måste starta nu. Låt oss tillsammans gå från plakatpolitik till verkliga reformer som även kan skapa mängder av arbetstillfällen. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 5 juni 2020 kl 17:00

Skribent

Henrik Johansson
ordförande i Ambulansförbundet