Debatt
Vinster i välfärden
31 oktober 2016 kl 10:16

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Vardaga: Nej, vi har inte höjt vinstkraven

Vi har inte förändrat förutsättningarna för Vardaga Skogsbruksvägen i Östersund efter att Östersundsstudien slutförts. De problem vi haft på Skogsbruksvägen har inte med studien att göra, skriver Vardaga i en replik till Peter Lorentzon.

Det här är en opinionstext

Ulla Tansen
affärsområdeschef Vardaga

Peter Lorentzon bygger i sin artikel ”Myten om det effektiva privata äldreboendet” sin argumentation på en rad vanliga myter om privat vård och omsorg. 

Enligt Jobbhälsobarometern är privatanställda mer nöjda med sin arbetsmiljö än offentliganställda och anser också i större utsträckning att arbetsuppgifterna hinns med under ordinarie arbetstid. Statistik från SCB visar dessutom att medarbetare inom privat driven vård och omsorg har lägre sjukfrånvaro.

Gällande utbildningsnivån, så är andelen sjuksköterskor högre i privat vård och omsorg. Den vinst som uppstår i Vardaga, går inte till några skatteparadis utan återinvesteras i verksamheten i form av nya äldreboenden, upprustning av gamla boenden, utbildning för personalen, forskning och utveckling.

Vi har inte förändrat förutsättningarna för Vardaga Skogsbruksvägen i Östersund efter att Östersundsstudien slutförts. Några ökade ”vinstkrav” har inte tillkommit. De problem vi haft på Skogsbruksvägen har inte med studien att göra. Vi har nu åtgärdat huvuddelen av de problem Arbetsmiljöverket påpekat. Bland annat har Skogsbruksvägen nu den lägsta korttidsfrånvaron i hela Ambeakoncernen, 0,7 procent.

Det står var och en fritt att tolka resultatet av Östersundsstudien, men sammantaget visar den att det går att bedriva äldreomsorg på ett effektivare sätt med bibehållen eller ökad kvalitet. Både Östersunds kommun och vi i Vardaga har lärt oss mycket under arbetets gång. Vi har haft ett gott samarbete med ömsesidigt lärande. Tillsammans har vi utvecklat kvaliteten i Östersunds äldreomsorg. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 31 oktober 2016 kl 10:16
Uppdaterad: 31 oktober 2016 kl 10:19

Skribent

Ulla Tansen
affärsområdeschef Vardaga