Debatt
Vård
13 mars 2018 kl 12:03

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Välkommen hem på besök, Stefan Löfven!

När Stefan Löfven åkte på vårdturné hoppade han påpassligt över sitt hemlän Västernorrland – där ett rödgrönt styre orsakar växande vårdköer, nedlagda sjukhus och orimligt långa patienttransporter. Lena Asplund (M), riksdagsledamot från Västernorrland, vill nu bjuda in Löfven på en visit. 

Det här är en opinionstext

Lena Asplund
riksdagsledamot (M) Västernorrland

Det går inte att föreställa sig den oro som blivande föräldrar känt i Västernorrland när Socialdemokraterna la ner BB på Sollefteå sjukhus. Som en åtgärd erbjöd ABF, som grundades av Socialdemokraterna, kurser i bilförlossning. Häromveckan åkte så Stefan Löfven ut på vårdturné – men utan att uppmärksamma sjukvårdsmisslyckandet i sitt eget hemlän Västernorrland.

För ungefär ett år sedan ställde jag en fråga till statsministern i riksdagen. Frågan gällde vården i Västernorrland. Regeringen pratar ofta om målet med att uppnå en mer tillgänglig och jämlik sjukvård. Ändå valde styrande socialdemokrater i Västernorrland att försämra vården genom att lägga ned BB och kvinnosjukvård i Sollefteå. Därför frågade jag statsministern: Hur går nedläggningen ihop med regeringens ambitioner om en tillgänglig, säker och jämlik förlossningsvård i hela landet?

Stefan Löfven svarade då – kort och gott – att han inte ville diskutera vilka beslut som fattas i olika landsting.

Nu har tydligen Stefan Löfven ändrat sig. För under sin vårdturné – som gjorde stopp i Uppsala Gällivare och Kalmar – besökte han just landsting och regioner för att studera och diskutera svensk hälso- och sjukvård. Statsministern kan alltså diskutera det som sker i landsting och regioner, men bara när han tycker att det passar. 

Under sin turné valde statsministern bort att göra ett besök i den region där han själv ska vara etta på riksdagslistan – den region där han är uppväxt, har bott och idag har en fritidsbostad. Varför undviker statsministern Västernorrland, det som är att betrakta som hans hemlän? 

I Västernorrland styr Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, liksom i regeringen. Statsministerns partikamrater har under mandatperioden lagt ner ett av Sveriges kvalitetsmässigt bästa BB. Dessutom har Socialdemokraterna lagt ner den akuta kirurgin och ortopedin på Sollefteå sjukhus i statsministerns uppväxtkommun. Sjuka patienter transporteras nu runt i länet för att få vård. Transporten skulle vara jobbig även för friska människor, för gamla och sjuka är den totalt omänsklig.

Sedan 2014 har vårdköerna har växt – Västernorrland är idag bland de sämsta i landet på att uppfylla vårdgarantin. 77 procent har fått ett besök på primärvården inom sju dagar. Endast 60 procent har fått ett första besök i specialistvården inom vårdgarantins 90 dagar. När det gäller planerad specialiserad vård - operation/åtgärd har vårdgarantin bara uppfyllts i 60 procent av fallen. Detta är sämre än rikssnittet. Stefan Löfvens vårdpolitik har misslyckats.

Löfven har nu – inför valet – åkt ut på vårdturné och statsministern utlovar bättre sjukvård. Samma sak som gjorde han inför tidigare val. Resultatet är tydligt: Vårdköerna har fördubblats sedan 2014 och i Västernorrland får kvinnor förlösa sina barn i bilar. Det är tydligt att Stefan Löfven sviker sina löften. Statsministerns yrvakna intresse för sjukvården vart fjärde år varken stärker sjukvårdens medarbetare eller hjälper människor som är i behov av vård.

Med detta vill jag hälsa dig, Stefan Löfven, välkommen hem till Västernorrland för att träffa dina partikamrater i landstingsledningen. Välkommen hem för att träffa arga länsbor som inte får vård i tid och som transporteras runt på dåliga vintervägar! Våra invånare i Västernorrland förtjänar en bättre hälso- och sjukvård. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 13 mars 2018 kl 12:03
Uppdaterad: 8 februari 2019 kl 10:18

Skribent

Lena Asplund
riksdagsledamot (M) Västernorrland