Debatt
Hederskultur
19 juni 2019 kl 15:20

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Våld och förtryck i hederns namn är oacceptabelt

Sedan Jämställdhetsmyndigheten startade för ett drygt år sedan har det stundtals gjorts försök att klistra på oss allehanda åsikter. Som statlig myndighet arbetar vi under regeringen utifrån regleringsbrev och andra styrande dokument, replikerar Lena Ag generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten.

Det här är en opinionstext

Lena Ag
generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Replik. När Sveriges skolelever i dagarna har gått på sommarlov är tyvärr problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck extra aktuell. Alldeles för många barn och unga får uppleva hur människor i deras närhet tar stark kontroll över vännerna de umgås med, utbildningen de tänker välja eller deras sexualitet och relationer. I en del fall handlar det om resor utomlands med risk för att giftas bort eller könsstympas.

Hot och våld används för att begränsa unga människors frihet. Ofta handlar det om brott mot mänskliga rättigheter och svensk lag.

Våldet och förtrycket i hederns namn är oacceptabelt. Jämställdhetsmyndigheten är en del av det samlade arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi arbetar med att synliggöra och bekämpa problemen, inte minst genom att stödja det förebyggande arbetet.

De liberala riksdagsledamöterna Gulan Avci och Maria Nilsson säger sig följa Jämställdhetsmyndighetens arbete för att säkerställa att de som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck inte lämnas åt sitt öde. Jag välkomnar deras uppmärksamhet.

Jämställdhetsmyndigheten har flera prioriterade uppdrag från regeringen. Bland annat arbetar vi med vårt uppdrag att kartlägga och sprida arbetsmetoder för det våldsförebyggande arbetet med pojkar och unga män i en hederskontext. Vi inventerar metoder för att förändra attityder när det gäller könsstympning av flickor och kvinnor. Vi deltar i kampanjen ”Saknad” som uppmärksammar risken för bland annat tvångsgifte under sommarlovet. Vid sidan av detta sker andra insatser, vilket framgår av Jämställdhetsmyndighetens redovisningar och rapporter.

I vårt remissvar till Skolverkets översyn av läroplanerna angående frågor om sex och samlevnad framgår att vi vill skärpa läroplanen för att skydda elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi skriver att Skolverkets förslag till ändringar inte tillräckligt motsvarar uppdraget att särskilt beakta hedersrelaterat våld och förtryck.

När det gäller Skolverkets invändning mot att använda själva begreppet hedersrelaterat våld och förtryck i läroplanens inledande delar, utifrån principen att läroplanen uttrycker generella eller övergripande mål för skolan, godtog vi detta. Det skedde med en olycklig formulering.

Jämställdhetsmyndigheten delar inte uppfattningen att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck skulle vara otydligt eller att det riskerar att ställa grupper mot varandra, vilket Avci och Nilsson påstår. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett väl definierat begrepp. Det är skolans och samhällets ansvar att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i alla dess former.

Sedan Jämställdhetsmyndigheten startade för ett drygt år sedan har det stundtals gjorts försök att klistra på oss allehanda åsikter. Som statlig myndighet arbetar vi under regeringen utifrån regleringsbrev och andra styrande dokument. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat område på myndigheten. Målet är att ingen framöver ska behöva påbörja sommarlovet med en oro för att bli utsatt för tvångsgifte, könsstympning eller något annat uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 juni 2019 kl 15:20

Skribent

Lena Ag
generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten