Debatt
Bostadsbyggande
14 februari 2017 kl 13:51

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Vågat av Peter Eriksson att ta åt sig äran för byggandet

Om det finns någon koppling mellan politiska åtgärder och det ökande byggandet vore det nog mer rättvist att peka på de åtgärder som den föregående regeringen initierade, skriver Moderaternas bostadspolitiska talesperson i en replik.

Det här är en opinionstext

Replik. Regeringens prioriteringar har gett resultat i form av ett rekordhögt byggande, skriver bostadsminister Peter Eriksson i en replik på vår artikel. Det är en oblyg och vågad kommentar. I så fall torde Peter Eriksson mena att det är regeringens förtjänst att alla konjunkturvariabler just nu pekar åt rätt håll. Att det är regeringens förtjänst att hushållens disponibla inkomster ökat dramatiskt tack vare rekordlåga räntor, ökade reallöner, stigande börskurser och en expansiv arbetsmarknad. Frågan är väl om det inte också är den rödgröna regeringen som framgångsrikt ökat hushållens disponibla inkomst genom jobbskatteavdrag? 

Sanningen är givetvis att det är en sällsynt kombination av olika av gynnsamma faktorer som just driver bostadsbyggandet. Om det överhuvudtaget, på någon punkt, finns någon koppling mellan politiska åtgärder och det ökande byggandet vore det nog mer rättvist att peka på de utbudsinriktade åtgärder som den föregående regeringen initierade under Stefan Attefall.

Med detta sagt förtjänar Peter Eriksson erkännande för några av sina senaste initiativ, något vi också påpekade i vår debattartikel. OECD skrev tidigare i vecken ”Det är uppenbart att bostadsmarknaden inte är i balans och det måste man ta itu med. Regeringen gör en del men vi säger att de måste göra mer.” Regeringens förslag till reglerförenklingar är välkomna och precis som Peter Eriksson skriver stöttar vi dem. Han väljer dock att bortse från att vi, precis som OECD efterfrågar, är beredda att gå än längre. 

Regeringens problem är att deras huvudnummer, investeringsbidragen, vare sig är verkningsfulla eller särskilt imponerande. De 2,3 miljarder om året, totalt 10 miljarder till 2020, som anvisas till investeringsstöd ska jämföras med de dryga 2000 miljarder i finansieringsbehov som den totala nyproduktionen kräver. Satsningen motsvarar alltså cirka 0,5 procent av det totala behovet. 

Vidare är det få bedömare utanför regeringens närmsta hejaklack som önskar dessa bidrag. Regeringen väljer att stötta byggföretagen framför hushållen. I en högkonjunktur innebär det bara subventioner till bostäder som ändå skulle ha byggts, något som blir än mer tydligt av att regeringen delar ut bidragen retroaktivt. Regeringen petar i marginalen och väljer att fokusera på symboliska åtgärder när det som behövs är en sammanhållen politik som löser grundläggande problem.

LÄS OCKSÅ: Sverige behöver en långtgående bostadspolitik

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 februari 2017 kl 13:51
Uppdaterad: 14 februari 2017 kl 13:52

Skribenter

Ewa Thalén Finné
bostadspolitisk talesperson (M)
Linda Jonsson
sammankallande för Moderata Studenters bostadspolitiska arbetsgrupp