Debatt
Jämlik vård
21 april 2017 kl 11:16

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Vänsterns slagord om vården stämmer inte

Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden. Då behövs konstruktiva parter – inte slagord som bygger på felaktigheter, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, i en replik till V.

Det här är en opinionstext

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

REPLIK Karin Rågsjö och Håkan Jörnehed beskriver i sin debattartikel ”Våra reformer ger en jämlik vård” den 19 april de reformer som deras förhandlingar med regeringen gett upphov till. Men deras verklighetsbeskrivning i det inledande stycket lämnar en hel del övrigt att önska. Det är nämligen fullt av faktafel, förvanskningar och insinuanta beskrivningar.

Återigen vill företrädare för Vänsterpartiet ge sken av att vinsten leder till sämre kvalitet inom vården och omsorgen. Att privata vårdcentraler och andra aktörer kan generera vinster på bekostnad av patienternas vård och medarbetarnas hälsa.

För det första visar kvalitetsmätningar att privata utförare får högre betyg än offentliga. Socialstyrelsen visar att privata äldreboenden får högre betyg på 18 av 22 kvalitetsparametrar. Den sammanställning som Sveriges kommuner och landsting låtit göra visar att de privata vårdcentralerna dominerar bland landets 20 mest populära.

Enligt den senaste Jobbhälsobarometern visar det sig att medarbetare i privata verksamheter är mer nöjda med sin lön, upplever sig mindre sjuka och att arbetsuppgifterna hinns med inom ordinarie arbetstid.

För det andra kan jag påminna Karin Rågsjö och Håkan Jörnehed att de som politiska beslutsfattare kan verka för att stärka kvaliteten inom vården och omsorgen. Vårdföretagarna har tagit fram en kvalitetsdeklaration som ska göra det enklare att jämföra och utvärdera kvaliteten i olika verksamheter. Kvalitetsdeklarationen bygger på en vilja från Vårdföretagarnas medlemsföretag att öka transparensen och jämförbarheten.

Men vi tar gärna emot politisk hjälp för att driva på implementeringen av kvalitetsmåtten även på offentliga verksamheter - här kan Karin Rågsjö och Vänsterpartiet göra verklig skillnad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 21 april 2017 kl 11:16
Uppdaterad: 24 april 2017 kl 22:14

Skribent

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna