Debatt
Välfärdsutredningen
28 november 2016 kl 15:34

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

V: Nu trappar vi upp arbetet mot vinstjakten

I välfärdsutredningen bekräftas alla de starka argumenten för varför vinstdrivande företag och riskkapitalbolag ska bort från välfärden. Vi vet att vi har väljarna på vår sida i denna fråga. Nu är det dags för alla andra partier att visa färg.

Det här är en opinionstext

Karin Rågsjö
vårdpolitisk talesperson (V)

Det har gått tre veckor sedan Ilmar Reepalu presenterade sin utredning ”Ordning och reda” om välfärden och den ideologiska skillnaden mellan vänster och höger har sällan varit skarpare, vilket märktes inte minst i partiledardebatten i TV4 i förra veckan, där vinst i välfärden var ett av ämnena som debatterades.  

Vänsterpartiet trappar nu upp arbetet med att få bort vinstjakten från vård, skola och omsorg. I välfärdsutredningen bekräftas alla de starka argumenten för varför vinstdrivande företag och riskkapitalbolag ska bort från välfärden.  

Striden om vinster i välfärden handlar om ett avgörande politiskt vägval för Sverige. Ska välfärden vara riggad för privata företag och riskkapitalbolag ute efter så stor vinst som möjligt? Eller ska välfärden utgå från att alla människor ska ha rätt till en god och jämlik sjukvård, skola och äldreomsorg? 

Inom hälso- och sjukvården har vi sett segregerande effekter sedan vårdmarknaden infördes. Personer med höga inkomst har helt enkelt gynnats mer än personer med låga inkomst. Personer som bor i välbärgade områden har gynnats framför de som bor i fattiga områden. 

Fler än hälften, 55 procent, av de vårdcentraler som etablerats efter införandet av vårdvalssystem har etablerats i områden med mycket hög tillgänglighet och 32 procent i områden med hög tillgänglighet. Endast en vårdcentral har etablerats i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet, vilket motsvarar 0,5 procent av alla nyetableringar.

Välfärdsutredningen visar också att storstadsområden gynnades medan glesbygdsområden och förortskommuner till storstäderna missgynnades.

Vinstjakten skapar precis sådana incitament. Genom att öppna vårdcentraler i områden med en rik och frisk befolkning snarare än i områden där människor har tunnare plånböcker och en mer komplex sjukdomsbild, ökar möjligheten att tjäna pengar på välfärden. Vinstutredningen framhåller nödvändigheten av att begränsa möjligheten för de vinstjagande företagen att på detta sätta välja bort kostsammare patienter och attrahera lönsammare.

Visst går det att med ändringar i ersättningssystemet begränsa de ojämlikhetsskapande effekterna i vården, vilket har gjorts i olika landsting och regioner. Men så länge möjligheterna att jaga högre vinster finns kvar så kommer det också att göras.  

Och vinstutredningen visar också precis det – att vinsterna som görs inom vårdsektorn är mycket höga. Mellan 2005 och 2013 var avkastningen på operativt kapital hela 51 procent för de privata företagen inom hälso- och sjukvården. Utredningen pekar också på risken för att välfärdens legitimitet och därmed viljan att betala skatt för en gemensam välfärd kan undermineras när stora vinster plockas ut, särskilt som många av de stora välfärdsaktörerna inte ens betalar skatt i Sverige. 

Vi vet att vi har väljarna på vår sida i denna fråga. Nu är det dags för alla andra partier att visa färg. Varför tycker de att stora vinster för vårdbolagen är viktigare än en god sjukvård för alla människor, oavsett var de bor eller plånbokens tjocklek?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 28 november 2016 kl 15:34
Uppdaterad: 28 november 2016 kl 16:01

Skribent

Karin Rågsjö
vårdpolitisk talesperson (V)