Debatt
Bostadsbristen
19 november 2018 kl 19:00

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

V: ”MP bäddar för bostadskatastrof”

Miljöpartiet har valt sida. Genom att ingå samarbete med de borgerliga i Stockholms stad bidrar partiet till att allmännyttan säljs ut och att trösklarna på bostadsmarknaden höjs, skriver tidigare bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V). 

Det här är en opinionstext

Ann-Margarethe Livh
tidigare bostadsborgarråd i Stockholm (V)

Så snart Moderaternas bostadsborgarråd Dennis Wedin tillträdde meddelade han att fortsatta ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm är en prioriterad fråga. Det är en politik som har stöd hos de övriga borgerliga partierna och Miljöpartiet, som snabbt har svängt i frågan. Men en ny ombildningsvåg kommer bara att leda till förvärrad segregation. 

Före valet ansåg Miljöpartiet att ett minskat utbud av allmännyttiga hyresrätter kommer att leda till högre trösklar på bostadsmarknaden; alltså att situationen kommer bli ännu sämre för dem som redan i dag har svårt att få en egen bostad. Det stämmer fortfarande, även om Miljöpartiet har bytt politik för att kunna styra tillsammans med de borgerliga partierna.

Det finns nämligen hur många exempel som helst från de senaste 20 åren på hur de borgerliga partierna har reat ut våra allmännyttiga bostäder. Konsekvenserna av dessa ombildningar och utförsäljningar av våra gemensamt ägda hyresrätter är oåterkalleliga, och för väldigt många stockholmare en katastrof som fortfarande inte gått att reparera.

Det tydligaste exemplet på hur de borgerliga partiernas ombildningar och utförsäljningar har påverkat staden är Stockholms innerstad. Där har utförsäljningshysterin lett till att allmännyttan i princip har utraderats. I samma rasande tempo har bostadssegregationen ökat, när låg- och medelinkomsttagare tvingats bort från innerstaden.

Utöver ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter så vill den nya majoriteten också sälja ut hyresrätter till privata hyresvärdar. Även det är ett recept på ökad segregation. Tröskeln för att få en hyreslägenhet från allmännyttan är nämligen mycket lägre än hos de privata hyresvärdarna. Dessutom har försäljningar av kommunala bostäder till privata hyresvärdar i många fall medfört hyresökningar på mellan två och fem gånger hyran.

När Stockholms nya bostadsborgarråd hävdar att det inte påverkar ett område om allmännyttan eller privata företag äger hyresrätterna så är det fel i sak. Konsekvensen av utförsäljningar blir nämligen att fattigare människor får flytta ut och rikare människor får flytta in. I stället för att höja trösklarna för redan utsatta grupper borde staden prioritera bostäder för de som inte kan eller inte vill köpa en bostadsrätt. Områden med en hög del allmännyttiga bostäder borde kompletteras med nybyggda bostäder, vilket möjliggör en blandad stad på riktigt.

En som förklarat detta på ett bra sätt är trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) - men det var före valet: ”Genom försäljningen av allmännyttan förlorar man ett av verktygen för att skapa en inkluderande och öppen stad. När försäljningen väl är gjord kan den ju inte göras ogjord.”

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 november 2018 kl 19:00

Skribent

Ann-Margarethe Livh
tidigare bostadsborgarråd i Stockholm (V)