Debatt
Hyresrätter
7 november 2019 kl 14:18

V: Bostaden är en social rättighet – inte en vara

Ja, våra miljonprogram behöver rustas upp. Men det ska ske med offentliga medel, inte med globalt riskkapital. Bostaden är en social rättighet - inte en vara på en marknad, slutreplikerar Vänsterpartiet om renovräkningar. 

Det här är en opinionstext

Momodou Malcolm Jallow
bostadspolitisk talesperson (V)

I vår debattartikel ”Riskkapitalister har satt i system att vräka fattiga” i Dagens Samhälle (24/10) lyfte vi problemet med att utländska riskkapitalbolag köper hela bostadsområden, renoverar lägenheterna och höjer hyrorna – och därmed tvingar bort hyresgäster som inte kan betala de högre hyrorna. Det kallas renovräkning.

I en replik på vår artikel (29/10) hävdar Fastighetsägarna att det inte är en relevant beskrivning av situationen i Sverige. Här renoveras lägenheter normalt först när en hyresgäst har flyttat ut - därmed är det ingen som tvingas flytta. I en del fall renoveras alla lägenheter i en fastighet vid ett och samma tillfälle. I bägge fallen är dock skyddet för hyresgästerna starkt, enligt Fastighetsägarna. Rädslan för renovräkningar i Sverige är således överdriven, hävdar man.

Vi delar inte Fastighetsägarnas uppfattning. För det första visar flera studier, bland annat av Åse Richard och Dominika Polanska vid Institutet för bostads- och urbanforskning, att renovräkningar har ökat i Sverige - i synnerhet i storstadsregionerna. För det andra kan vi i likhet med professor Håkan Thörn vid Göteborgs universitet konstatera att den förstudie som Fastighetsägarna refererar till har två stora problem: dels är underlaget för litet, dels har man inte gjort någon bortfallsanalys.

För det tredje stämmer inte Fastighetsägarnas beskrivning av hyresgästernas skydd vid renoveringar. Utredningen Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) konstaterar att dagens regler om hyresgästinflytande inte är tillräckliga för att säkra tryggheten i boendet för alla. Utredningen innehåller flera förslag som skulle stärka hyresgästinflytandet vid renovering och ombyggnation – och därmed minska renovräkningarna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Fastighetsägarnas beskrivning av situationen i Sverige inte är relevant.

På en punkt är vi överens: det behövs nödvändiga upprustningar i våra miljonprogram. Men de ska ske med offentliga medel, inte med globalt riskkapital. Bostaden är en social rättighet - inte en vara på en marknad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 november 2019 kl 14:18
Uppdaterad: 7 november 2019 kl 14:25

Skribent

Momodou Malcolm Jallow
bostadspolitisk talesperson (V)