Debatt
Tvångsvård
22 december 2020 kl 10:26

Utvecklingsarbetet måste omsättas i handling, SiS

Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark skriver att utveckling och förändring av Statens institutionsstyrelses verksamhet pågår i olika processer. Det tycker vi är mycket bra. Men för våra ungdomar är det viktigaste att utvecklingsarbetet nu visar sig i handling, slutreplikerar Janet Gunnarsson, Åsa Gustafsson och Jeanette R Kjellberg.

Det här är en opinionstext

Först och främst vill vi tacka Statens institutionsstyrelses (SiS:s) generaldirektör Elisabeth Åbjörnsson Hollmark för svaret på vår debattartikel. Vi tackar naturligtvis också ja till samtal och samverkan för att bidra till förbättringar inom SiS-vården. Vi föreslår att generaldirektören till detta tillfälle bjuder in fler representanter från olika kommuner då vi är övertygade om att vi är många som vill delta i dialogen.

Vi vill ändå i vårt svar i Dagens Samhälle framhålla vår uppfattning att SiS-institutionerna inte levererar det som socialtjänsten behöver. 

Läs också ursprungsartikeln i detta replikskifte

Vi ser bland annat brister i hur ungdomarna hanteras i det akuta skedet. Vår uppfattning är att ungdomen då behöver stabiliseras så fort som möjligt för att kunna komma till öppnare vårdformer.

Vi ser också att de ungdomar som är placerade för första gången blandas med ungdomar som haft flera placeringar. I dag synes akutavdelningarna arbeta utifrån en ram där ungdomen ska passas in oavsett diagnos.

Det tar tid att anpassas och förstå hur man ska vara för att passa in. Hade verksamheten i stället kunnat bli mer flexibel och möta var och en efter varje individs behov och förutsättningar kanske man också kan förhindra att ungdomarna skapar en negativ dominans på avdelningarna.  

Detsamma gäller inom behandlingsdelen. Där är passiviteten vanlig på dagarna och avsaknaden stor av att få utforska och utveckla andra intressen än de destruktiva som droger och kriminalitet.

Den teoretiska skolan är inte alltid det som dessa ungdomar främst behöver för att stärka sitt självförtroende och sin självbild. Genom att öka ungdomarnas delaktighet i att hitta sina positiva förmågor kanske en utvecklingsresa kan påbörjas redan där. 

Elisabet Åbjörnsson Hollmark nämner att utveckling och förändring pågår i olika processer. Det tycker vi är mycket bra. Men för våra ungdomar är det viktigaste att utvecklingsarbetet nu visar sig i handling.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.