Debatt
Läkemedel
19 februari 2019 kl 19:30

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Upprop: Vi behöver Läkemedelsboken

Vården har ett stort behov av Läkemedelsboken som kunskapsstöd. Trots det har Läkemedelsverket beslutat att lägga ned den. Vi uppmanar nu socialdepartementet att hitta en annan lämplig utgivare. 

Det här är en opinionstext

Läkemedelsboken har funnits i 40 år och saknar motsvarighet i Sverige. Den är en omfattande producentobunden sammanställning av evidensbaserad kunskap om läkemedel presenterad i kliniskt relevanta sammanhang. Den används brett av läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier i både grund- och efterutbildning. Den kopplar samman faktakunskaper om läkemedel med hur de i praktiken används i svensk vård i dag. Trots det har Läkemedelsverket i praktiken beslutat om en nedläggning. Från och med januari uppdateras inte längre kunskapsinnehållet.

Läkemedelsboken är en introduktion i hur läkemedel används i Sverige. Den är därför viktig för de i vård och på apotek som fått sin utbildning i annat land. Den är också viktig för att specialistkompetenta läkare enkelt ska kunna följa ny kunskap kring läkemedel utanför sitt eget område. Övergången till digital distribution via dator, surfplatta och mobiltelefon har varit lyckad.

Apoteket AB hade tidigare ansvar för Läkemedelsboken. När apoteken omreglerades fick Läkemedelsverket på uppdrag av socialdepartementet ta över ansvaret. För detta utgick ett särskilt anslag om 2,5 miljoner kronor första året. Sedan har ansvar och ersättning för Läkemedelsboken inkluderats i Läkemedelsverkets ramanslag och uppdrag.

Kunskapsstöd till vården ska anpassas efter behov och utgå från det huvudmän och yrkesgrupper efterfrågar. Detta slås fast i förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap av hälsovård som regeringen beslutat om. Läkemedelsverket meddelade sin avsikt att upphöra med Läkemedelsboken i oktober utan dialog med berörda – i första hand regioner, yrkesföreträdare och läkemedelskommittéerna.

Vården har ett stort behov av Läkemedelsboken som kunskapsstöd. Nu är det viktigt att: säkra uppdatering och distribution tills framtida ansvarig obunden icke-kommersiell utgivare utsetts, samt att bevara kompetensen i redaktion och jävsprövat författarnätverk.

Läkemedelsverket har motiverat sitt beslut om att upphöra med Läkemedelsboken bland annat med att ”det finns bättre sätt att utöva och förvalta vårt uppdrag att ge producentobunden information rörande kunskap som utgör Läkemedelsverkets unika expertis”.

Vi i vården och på apotek har uppenbarligen en annan uppfattning kring vilka behov av producentobunden information som vi har. Därför uppmanar vi socialdepartementet att föra uppdraget och resurserna till annan lämplig offentlig icke-kommersiell utgivare.

Fotnot: Detta är en nedkortad version av brev till Läkemedelsverkets generaldirektör och styrelse samt till socialdepartementet 8 november 2018.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.