Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Norrland. Ett generellt problem för Norrlandslänen, är att en betydande del av de värden som basindustrin och energiproduktionen i Norrland skapar inte kommer regionen till del. Hur kan vi se till att en större av del av de värden som skapas regionalt också kommer tillbaka till regionen?
Stig Boman mfl , ordförande Unionen Västerbotten
Annons

Norrland är en framgångsrik del av Sverige. Med bevisat framgångsrika resultat i näringsliv och politik samtidigt som vi har resurserna finns det alla möjligheter för Norrland att bli än mer framgångsrikt. Det görs dock inte i en handvändning. 

I Norrland finns basen i form av ett brett och diversifierat näringsliv som sträcker sig från gruvnäring och energiproduktion, över tillverkningsindustrin till en snabbt växande besöksnäring, nya och unika tjänstesektorer som serverhallar och rymdforskning. 

Få andra regioner i landet utanför storstäderna kan uppvisa denna bredd och mångfald. Norrland bär en stor del av landets framtida utveckling på sina axlar både vad det gäller basindustrin, turism och IT. Hur Norrlandsregionen utvecklas är därmed viktigt för hela Sverige. 

Annons

Unionen är Norrlands största fackförbund för privat sektor med över 36 000 medlemmar. Vi arbetar ständigt med de utmaningar som finns, samtidigt måste vi peka på hur politiken på olika plan borde utformas för att ta skapa de rätta förutsättningarna. 

Vårt bidrag till ett framgångsrikt och växande Norrland är det arbete som alla medlemmar dagligen utför på den privata arbetsmarknaden. Unionens norrlandsregioner pekar i en ny rapport på ett antal förutsättningar för att ett bra arbete ska kunna utföras. I grund och botten handlar det om företagens tillväxt, anställdas möjlighet till kompetensutveckling genom hela yrkeslivet, tillgång till attraktivt boende, utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur.

Ett generellt problem för Norrlandslänen, är att en betydande del av de värden som basindustrin och energiproduktionen i Norrland skapar inte kommer regionen till del. Flera länder har infört gruv- och mineralskatter, medan det i andra länder finns exempel på att kommunerna får behålla en del av intäkterna från beskattningen av industrianläggningar. Hur kan en större del av de resurser som skapas av den regionala produktionen behållas i Norrland? Vad kan vi lära av andra länder, exempelvis Norge, där en större av del av de värden som skapas regionalt också kommer tillbaka till regionen? 

Bland andra utmaningar för Norrland kan nämnas de stora avstånden som medför att infrastrukturen är oerhört viktig, det gäller både vägar, järnvägar, flyg och digitala förutsättningar genom bredband. Vi måste också förbättra möjligheterna att kombinera företagande och anställning samt skapa möjlighet för fler företag att vilja och kunna växa. Med digitaliseringens möjligheter i en allt snabbare globalisering av världen kan vi skapa en helt ny attraktionskraft för människor att bo och verka i Norrland. Det förutsätter dock att viktiga investeringar inte låter vänta på sig. 

Att hela Sverige ska leva är en återkommande politisk ambition i det politiska samtalet. Det förpliktigar dock till en sammanhållen regionalpolitik. Vi var därför starkt oroade över flera av de politiska idéer och utredningar som presenterats det senaste halvåret och som gick stick i stäv med den ambitionen. 

Det gäller förslaget om begränsning av vinster i välfärden, tanken om vägslitageavgift, förslaget om flygskatt samt om skatt på finansiell verksamhet. Varje förslag och politisk idé har motiverats utifrån en egen utgångspunkt. Tack och lov har regeringen lyssnat på kritiken från bland andra Unionen och drar nu tillbaka en del av förslagen. Förhoppningsvis fortsätter denna lyhördhet. Norrland behöver dialog och samverkan och här vill Unionen självklart bidra på bästa sätt. 

Unionens Norrlandsregioner vill se en bredare översyn av politiken. Det är helt centralt för att säkra tillväxt i hela Sverige. Norrlands utmaningar handlar inte om konstgjord andning genom flytt av statliga verksamheter, utan om livskraftiga företag där medarbetarna skapar tillväxt och välfärd. Med en sammanhållen regionalpolitik som ger företag och dess medarbetare möjligheter att växa av egen kraft så kommer vi att kunna skapa ett än mer framgångsrikt Norrland. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Infrastruktur

Igår 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige
27 mars

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB
27 mars

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet

Senast publicerat

Igår 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Igår 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Igår 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här