Debatt
Upphandlingskriterier
9 november 2015 kl 11:25

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Trygga villkor möjligt även i bussbranschen

Kommunal har i en ny rapport granskat den upphandlade busstrafiken och där presenterat ett antal förslag för att förbättra dagens ordning, både för de anställda och för samhället som helhet.

Det här är en opinionstext

Oskar Taxén
jurist och utredare, Kommunal

SLUTREPLIK. Vi har tagit ett helhetgrepp och sett över dagens befintliga strukturer för att konstruktivt kunna bidra till en bättre bransch och för att skapa en mer effektiv och ändamålsenlig kollektivtrafik i hela Sverige. 

Förhållandena för de anställda är naturligtvis avgörande för kvaliteten i kollektivtrafiken. Ytterst vill vi självklart bidra till att fler svenskar ska kunna ställa bilen och göra sina resor i vardagen med bussen.

Sveriges Bussföretag har i en debattartikel den 4 november kritiserat Kommunals förslag. Framförallt är man kritisk till förslaget vad gäller krav på personalövertagande vid entreprenörsbyten. Man menar att det ”näst intill omöjliggör upphandlingar.” Detta påstående stämmer givetvis inte.

Kommunal anser att det behöver ske förändringar i LAS 6 b §, alternativt att det blir ett standardkrav på personalövertagande i trafikupphandlingar. Tanken bakom våra förslag är att ge de anställda inom trafiken en anställningstrygghet även inför en upphandling. 

I många andra branscher är detta gängse, till exempel vid upphandling av äldreboenden. Det är oklart varför det just i bussbranschen skulle vara en omöjlighet. 

Kommunal har också i ett flertal upphandlingar, bland annat i Dalarna och Kalmar län sett hur krav på personalövertagande kan ställas på sätt som säkrar de anställdas trygghet och samtidigt ökar likabehandlingen mellan de anbudslämnande företagen.

Regeringen har nyligen aviserat att man tänker låta den nystartade Upphandlingsmyndigheten ta fram riktlinjer för hur krav på personalövertagande kan ställas i förenlighet med upphandlingsregelverket. Detta är mycket bra. 

Förhoppningsvis leder det till att en modell utarbetas som både säkrar anställningstrygghet och förbättrar konkurrenssituationen vid upphandlingarna. Därefter kan vi förhoppningsvis komma vidare för att diskutera övriga förslag i vår rapport. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 9 november 2015 kl 11:25

Skribent

Oskar Taxén
jurist och utredare, Kommunal