Debatt
Hyresrätter
17 december 2018 kl 10:33

Denna artikel publicerades för ett år sedan

”Tomma löften från vänstern om lägre hyror”

Syftet var billigare lägenheter – men hyrorna i Stockholmshusen är alldeles för höga. Vänsterpartierna har vilselett stockholmarna med tomma löften om lägre hyror. Nu måste projektet analyseras så att priserna kan pressas ytterligare vid kommande byggprojekt.  

Det här är en opinionstext

Dennis Wedin
bostads- och fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad

Stockholm har akut bostadsbrist och höga bostadspriser. Det som borde vara en naturlig rörlighet på bostadsmarknaden; där nyblivna föräldrar flyttar till större boenden, eller där föräldrar vars barn flyttat hemifrån väljer ett mindre boende, har i stället bytts ut till oro, svarthandel, Blocket-annonser och passivitet. Mitt löfte till stockholmarna är att vi lokalt ska göra allt vad vi kan för att det ska byggas fler bostäder med lägre hyra.

Ett intressant projekt är därför Stockholmshusen. Projektet innebär att staden genom seriellt byggande, stordriftsfördelar och ett mer effektivt arbetssätt ska bygga billigare lägenheter. Under den senaste veckan blev projektets första nybyggnation i Rågsved klart. Dessvärre blev hyrorna i projektet alldeles för höga. Det är tydligt att vänsterpartierna vilselett stockholmarna med tomma löften om lägre hyror. ­­­­Utmaningarna är större än att enskilda projekt direkt kan lösa problemen på bostadsmarknaden.  

Jag är inte nöjd med resultatet i Rågsved, men jag har fortsatt tilltro till att Stockholmhusen på sikt kan bli bra. Därför har jag gett Familjebostäder i uppdrag att analysera projektet, i syfte att komma fram till varför kostnaderna blivit högre än tänkt och hur de kan pressas ytterligare vid kommande byggprojekt.

Samtidigt ser jag en annan utmaning med Stockholmshusen. Trots Stockholms stora omfång så finns det relativt lite ”stad i staden”. Stockholmshusen behöver vara en del i den grönblåa majoritetens ambitioner att bygga riktig stad. Det innebär att i större utsträckning utveckla Stockholm med en stadsstruktur med slutna kvarter och levande bottenvåningar. Den möjligheten har hela tiden funnits för konceptet Stockholmshusen, men den tidigare majoriteten valde att enbart använda punkthus och lameller. Öppna bebyggelsemönster där det är otydligt var gränsen går mellan privat och offentligt ger ofta resultatet att ingen använder gårdarna; de uppfattas för privata av allmänheten och för allmänna av de närboende. Slutna kvarter ger i stället tydliga gaturum och välanvända gårdar. 

Även om jag ser mycket positivt på Stockholmshusen som koncept, så krävs det fler åtgärder för att minska produktions- och boendekostnader över hela linjen. Handläggningstiderna hos stadens förvaltningar behöver kortas, och vi ska pröva att ställa krav på tak för sluthyra för en viss andel av bostäderna i nya projekt. Vi ger nu också hyresgästerna i allmännyttan större självbestämmande så att de kan påverka graden av standardhöjning i samband med upprustning utifrån sina enskilda behov.

I Stockholms stad ska vi göra allt vad vi kan - för fler bostäder, lägre boendekostnader, ökad trygghet och ett mer hållbart byggande. Till Stockholm ska människor kunna flytta, här ska människor kunna flytta hemifrån, bilda familj och bo kvar på ålderns höst. Ska vi lyckas med det måste vi vända på varje sten för att skapa förutsättningar för billigare boenden.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 december 2018 kl 10:33
Uppdaterad: 17 december 2018 kl 11:07

Skribent

Dennis Wedin
bostads- och fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad