Debatt
Arbetsmarknaden
8 september 2014 kl 13:30

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

TCO vill inte alls stoppa visstiderna

TCO:s förslag handlar inte om att förhindra visstidsanställningar som sådana utan att förhindra att de missbrukas. Det förslaget är inget som hotar jobben.

Det här är en opinionstext

Samuel Engblom
chefsjurist, TCO

REPLIK I sin replik TCO bör bejaka jobbskapandet och inte försvåra det på min artikel Missbruk av visstider måste stoppas fortsätter tyvärr Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv, att utmåla varje förändring av dagens regler för tidsbegränsade anställningar som ett hot mot jobben.

Han förklarar dock inte hur den förändring som TCO föreslår, att den som varit visstidsanställd tre år hos samma arbetsgivare under en femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning, skulle försvåra för arbetsgivare som behöver kalla in personer med kort varsel, ta in vikarier, säsongsanställa eller klara tillfälliga ökningar i arbetsbelastningen i så hög utsträckning att de skulle avstå från att anställa.

Tre år under en femårsperiod får anses vara en tämligen generös tidsgräns. Reella behov av att visstidsanställa en person längre än så torde vara sällsynta. Branscher som behöver andra regler kan dessutom komma överens om det i kollektivavtal.

TCO:s förslag, liksom det fördragsbrottsärende som EU-kommissionen efter en anmälan från TCO driver mot Sverige, handlar inte om att förhindra visstidsanställningar som sådana utan att förhindra att de missbrukas.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 september 2014 kl 13:30

Skribent

Samuel Engblom
chefsjurist, TCO