Debatt
Heltidsarbete
3 september 2014 kl 14:09

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

TCO bör bejaka jobbskapandet och inte försvåra det

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom argumenterar i en replik på min artikel om behovet av visstidsanställningar och hur visstidsanställningar fungerar som insteg på arbetsmarknaden för att missbruk av visstider måste stoppas. Men Engblom slarvar med verklighetsbeskrivningen. Att göra det svårare att anställa på visstid riskerar hämma jobbtillväxten.

Det här är en opinionstext

Patrik Karlsson
arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

REPLIK Enligt Samuel Engblom (Missbruk av visstider måste stoppas, den 28 augusti) är exempel på missbruk där arbetsgivare låter medarbetare år efter år gå på korta anställningar eller att anställda kallas in med kort varsel och inte vet om de har något arbete i morgon eller nästa vecka. Inget av detta utgör med automatik missbruk. 

Att kalla in personal med kort varsel är nödvändigt för många arbetsgivare, till exempel när någon ur den ordinarie personalen blir sjuk. Det är en omöjlighet för arbetsgivaren att med lång framförhållning veta när någon medarbetare ska bli sjuk. Att medarbetare ibland får korta anställningar, vissa gånger upprepat efter varandra, utgör inte heller med automatik ett missbruk. Det handlar normalt om visstidsanställningar som sker på grunder som till exempel vikariat, säsonganställningar eller en tillfälliga ökningar i arbetsbelastningen. Detta är varken exempel på dålig personalpolitik eller oförenligt med visstidsdirektivet.

Engblom hävdar också att Kommissionen har gett TCO rätt i att visstidsreglerna i LAS strider mot EU:s direktiv om visstidsarbete. Det stämmer inte heller. Kommissionen har inget mandat att avgöra det. Det ansvaret har EU-domstolen, och domstolen har inte prövat de svenska reglerna. Det är först efter en dom i domstolen som vi vet någonting om det svenska regelverkets förenlighet med visstidsdirektivet.

Att göra det svårare att anställa på visstid riskerar hämma jobbtillväxten. Det visar till exempel Svenskt Näringslivs studie ”Trösklar och trampoliner” (2014), som visar att 6 av 10 företag anser att begränsade möjligheter att anställa på visstid skulle påverka deras förutsättningar att anställa fler medarbetare negativt eller mycket negativt. Vidare fastslår Tillväxtverkets studie ”Tillväxtmöjligheter och hinder för svenska små och medelstora företag” (2012) att ”regler som styr anställning och uppsägning” är ett av de största tillväxthindrena för små- och medelstora företag. 

Även OECD intresserar sig för det svenska arbetsrättsliga regelverket och rekommenderar att Sverige gör reglerna för tillsvidareanställning mer flexibla i syfte att göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa medarbetare tillsvidare. Tvärtemot den ändring som TCO föreslår.

Bra möjligheter att anställa på visstid är avgörande för många företag men också för många arbetssökande. Är det enkelt för företag att anställa, får fler chansen att visa vad de går för på arbetsmarknaden. Att begränsa insteget gör arbetsgivare mer försiktiga och försvårar för arbetssökande att hitta ett jobb.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 3 september 2014 kl 14:09

Skribent

Patrik Karlsson
arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv