Debatt
Personuppgifter
10 december 2019 kl 05:00

Täpp till kryphålen för den illegala arbetskraften

Våra medlemsföretag anstränger sig för att följa de lagar och regler som finns – nu är det upp till regeringen att täppa till kryphålen som gör det lätt för kriminella att sälja samordningsnummer, skriver Emma Unevik, Almega Städföretagen. 

Det här är en opinionstext

Emma Unevik
ordförande Almega Städföretagen. 

Det är inte alltid lätt att göra rätt, särskilt inte när man ska anställa personer från tredje land. Våra medlemsföretag vill och anstränger sig för att följa de lagar och regler som finns och för att lyckas bistår vi dem med det vi kan. Men politiken behöver också ta sitt ansvar. Svenska lagar och regler måste underlätta för företagen att göra rätt, inte öppna för mygel och fiffel. 

Arbetsgivare har en skyldighet att granska att den de anställer har rätt att arbeta i Sverige. De flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta i här. Företaget måste meddela Skatteverket, och i vissa fall även Migrationsverket, om de har anställda som behöver arbetstillstånd. När en person som man ska anställa har ett så kallat samordningsnummer och bankkonto, vilket bankerna endast utfärdar om man redan har haft en anställning, vaggas företagare lätt in i en falsk trygghet att personen som ska anställas också har arbetstillstånd.

Samordningsnummer infördes för att en individ som inte har personnummer ska ha ett nummer i kontakt med myndigheter. För att få ett samordningsnummer krävs inget uppehållstillstånd eller ens en svensk adress. I vissa fall kan arbetsgivare få uppfattningen att en person som har ett samordningsnummer har en styrkt identitet och att personen har rätt att arbeta i Sverige. Så är inte alltid fallet.  

Som bransch- och arbetsgivarorganisation tar Almega Städföretagen ansvar och hjälper våra medlemsföretag så att de kan leva upp till de krav som ställs. Vi informerar löpande om frågor som rör arbetstillstånd och uppmanar också våra medlemsföretag att polisanmäla om de misstänker att någon använder sig av företagets namn i brottsligt syfte, exempelvis för att utfärda falska anställningsavtal. 

För att förenkla för våra företag att göra rätt har Almega Städföretagen med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kommunal och Fastighets och Städbranschen Sverige tagit fram en vägledning för vad man ska tänka på när man anställer personer från länder utanför EU. 

Vi har också uppmärksammat våra medlemsföretag att vara särskilt noggranna i kontrollerna av att deras medarbetare har giltiga arbetstillstånd. Vi erbjuder utbildningar och rådgivning för att underlätta för arbetsgivarna att göra rätt.

Medlemmar har även vittnat om att det är svårt att komma i kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter. I synnerhet när det gäller att kontrollera huruvida personer har arbetstillstånd eller inte. Det duger inte – myndigheternas rutiner måste anpassas så att företagen kan följa regelverken. 

Grundproblematiken kvarstår dock: att man kan få ett samordningsnummer trots att man inte har rätt att vistas i Sverige och trots att personens identitet inte är fastställd. 

En person som inte har rätt att arbeta i Sverige ska naturligtvis heller inte kunna arbeta här. Hur reglerna kring samordningsnummer är utformade är politikens ansvar. För att komma till rätta med problematiken kring samordningsnummer har vi tre konkreta förslag:

  1. Täpp till de kryphål som finns som gör det lätt att utfärda samordningsnummer.
  2. Bättre samarbeten mellan berörda myndigheter och bygg ut ett fungerande system med varningsklockor.
  3. Förbättra och förenkla kontakten mellan arbetsgivare och myndigheter.

Vi tar vårt ansvar och gör det vi kan för att upprätthålla lag och ordning på arbetsmarknaden. För att lyckas med det är det avgörande att regeringen också tar sitt ansvar och agerar med kraft mot de kriminella som idag tjänar pengar på att sälja samordningsnummer.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 december 2019 kl 05:00
Uppdaterad: 10 december 2019 kl 10:28

Skribent

Emma Unevik
ordförande Almega Städföretagen.