Debatt
Välfärdstjänster
11 november 2020 kl 19:05

Täbys kvalitetspeng ökar den kommunala effektiviteten

I Täby har en kvalitetspeng införts inom förskolan, grundskolan, hemtjänsten, vård och omsorgen och nu inom kort för bra mat inom skattefinansierade välfärdsverksamheter. De som levererar en hög kvalitet får mer betalt. Och det fungerar, skriver fyra moderata kommunalråd. 

Det här är en opinionstext

I ”Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet (2020:3)” lyfts en nationell effektivitetspremie fram som ett möjligt verktyg för att effektivisera landets kommuner. I en tidigare ESO-rapport (2016) uppskattades effektiviseringspotentialen inom kommunal grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg till 10–15 procent.

Täbymoderaterna har under ett antal decennier varit framgångsrika med att utveckla välfärden genom att överföra mer makt från den kommunala byråkratin till medborgarna. I Täby var vi bland de första som såg vikten av en valfrihet med en mångfald av olika utförare inom välfärdstjänster som förskola, skola och äldreomsorg.

De överordnade ledorden har varit frihet, trygghet och självbestämmande för Täbyborna där kommunen så lite som möjligt lägger sig i individens liv, men samtidigt ger förutsättningar för en bra framtid. En god utbildning ger frihet och en trygg ålderdom likaså. På samma sätt tror vi att en låg skatt ger frihet då människor får avgöra själva var pengarna gör mest nytta. Detta synsätt förutsätter en kommun som ständigt arbetar med effektivitet och visar en hög kvalitet i välfärden.

Tankesättet att trycka ned makt från politiker till medborgare är inte på något sätt nytt. Det här är endast en förfining av en rörelse som börjande redan med den allmänna rösträttens införande. Till skillnad mot tidigare när det var rikedom och ägande som avgjorde om man fick rösta eller inte har valfriheten precis samma egenskaper: oberoende av tillgångar ska du kunna välja den förskola, skola eller äldreomsorg som passar dig bäst.

En utveckling av detta system är hur ska kommunen kunna upprätthålla och öka kvaliteten i de olika verksamheterna, oavsett om det är kommunala eller fria aktörer som levererar välfärd på en sluten marknad där alla får lika mycket betalt? Vissa aktörer levererar hög kvalitet, såsom toppresultat i brukarundersökningar och hög andel godkända i alla ämnen. Andra misslyckas trots att de har precis samma ersättning.

I Täby har vi löst frågan med en kvalitetspeng som är en rörlig ersättning som utgår om man uppnår en viss kvalitet. Kvalitetspeng har införts inom förskolan, grundskolan, hemtjänsten, vård och omsorgen och nu inom kort för bra mat inom skattefinansierade välfärdsverksamheter. De som levererar en hög kvalitet får mer betalt. Och det fungerar.

Den socialistiska synen på frågan – om man hårdrar frågeställningen – är att alla ska hade det lika bra eller dåligt. Vi anser att alla kan få det bra och det är den stora skillnaden mellan vänster och höger.

I den nya ESO-rapporten är Täby kommun landets näst mest effektiva kommun vad gäller förskola, grundskola och äldreomsorg. Det är ingen tillfällighet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.