Debatt
Vinster i välfärden
27 maj 2015 kl 10:29

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Ta chansen och bryt med Vänsterpartiet”

Allianspartierna har i riksdagen tagit initiativ till tilläggsdirektiv till utredningen om vinster i välfärden som ger regeringen möjlighet att bryta med Vänsterpartiet. Det komplicerade parlamentariska läget ger regeringen möjlighet att slippa låta Vänsterpartiet diktera villkoren för viktiga delar av välfärdspolitiken.

Det här är en opinionstext

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega

Riksdagsvalet 2014 gav Sverige en svag regering, utan egen majoritet i riksdagen. Detta i ett läge där viktiga framtidsfrågor om arbete och välfärd kräver långsiktiga lösningar. Decemberöverenskommelsen gjorde dessutom Socialdemokraterna och Miljöpartiet beroende av Vänsterpartiet – trots att V formellt inte ingår i regeringsunderlaget. Därmed har partiet getts ett orimligt stort inflytande över politiken.

Ett exempel på detta är den av regeringen tillsatta Ilmar Reepalu-utredningen om regelverk för välfärdstjänster. Direktiven till utredningen riskerar, med Vänsterpartiets inflytande, att leda till förslag som i praktiken skulle sänka företagen i välfärdssektorn. De bygger nämligen i hög grad på anekdoter och påståenden utan saklig grund eller forskning. Och vi har, efter att utredningen presenterades, redan kunnat se hur osäkerheten sprider sig bland välfärdsföretagen – med avstannade investeringar som följd.

Skulle Vänsterpartiet få sin vilja igenom skulle uppemot 300 000 jobb i den privata tjänstesektorn försvinna genom reglerande av driftsformer, förbud för verksamheter och slopande av framgångsrika reformer.

De flesta företag inom välfärden är dessutom små och de som drabbas av Vänsterpartiets politik är sjuksköterskor, förskolelärare och andra som startat egen verksamhet. Troligtvis en verksamhet du brukar. En skola, en förskola, en vårdcentral eller ett äldreboende. Valfriheten skulle försämras drastiskt.

Men Vänsterpartiet har inte svenska folket bakom sig. Tvärtom kan vi se att medborgarna vill fortsätta utveckla mångfald och valfrihet. Demografin talar dessutom sitt tydliga språk: Vi behöver innovationer och privata investeringar för att klara välfärden framöver.

Allianspartierna har i riksdagen tagit initiativ till tilläggsdirektiv som ger regeringen möjlighet att bryta med Vänsterpartiet. Utredare Ilmar Reepalu bör rimligen inte bara fokusera på privata välfärdsföretag, utan titta bredare på kvalitetsfrågor i såväl kommunal som privat verksamhet. Riksdagens progressiva krafter borde enas kring behovet av mindre företags möjligheter att verka, vilket är avgörande för mångfald och valfrihet.

I konstruktiv anda skulle man brett över partigränserna kunna komma överens om regelverk som säkrar och utvecklar både kvalitet och valfrihet för att få ordning och reda i välfärden. Riksdagsmajoriteten har sagt sitt. Det är nu upp till bevis för Stefan Löfvens samarbetsregering.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 maj 2015 kl 10:29
Uppdaterad: 27 maj 2015 kl 10:33

Skribent

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega