Debatt
Förlossningsvård
9 mars 2020 kl 06:46

Syndabockar stärker inte vården!

Vårdskador förebyggs genom systemtänkande, inte genom att göra individer till syndabockar, replikerar Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, till Dennis Brinkeback. 

Det här är en opinionstext

Sineva Ribeiro
förbundsordförande Vårdförbundet

Replik till Dennis Brinkebacks debattartikel  "Slarvande vårdpersonal måste ställas till svars".  

Vårdförbundets inställning har varit och är även fortsättningsvis att fel och brister i vården hanteras bättre inom det befintliga systemet för patientsäkerhetsarbete, än genom att göra individer som begår misstag till syndabockar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna utreda och pröva de svåra och komplexa frågor som fel och misstag i vården kan leda till.

Detta betyder inte att vi anser att vårdens medarbetare inte ska ha ett personligt yrkesansvar eller att de ska ha ansvars- eller straffimmunitet. Det finns inget försvar för uppsåtliga eller medvetet vårdslösa handlingar som skadar patienter. De fallen bör även fortsättningsvis hanteras i domstol.

I fall som detta finns det bara förlorare och det är en fruktansvärd tragedi för den drabbade familjen. Det är också ett hårt slag för det omfattande kvalitetsarbete som görs inom vården för ökad patientsäkerhet och som handlar om att titta på orsakerna till att fel och misstag uppstår och säkerställa att de inte inträffar igen.

I detta fall handlar det tydligt om ett systemfel med bristande organisation och förutsättningar i arbetsmiljön och sjukhuset ändrade rutinerna direkt efter den tragiska händelsen. Vårdskador förebyggs bäst genom ett långsiktigt medvetet utvecklingsarbete och systemtänkande, inte genom att utse syndabockar och skuldbelägga individer.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 9 mars 2020 kl 06:46

Skribent

Sineva Ribeiro
förbundsordförande Vårdförbundet