Debatt
Transporter
27 november 2020 kl 05:05

Sverige stannar utan förlängda yrkeskompetensbevis

Snart riskerar 105 000 svenska yrkesförare att stå utan giltiga yrkeskompetensbevis och hjulen kommer att stanna hos den samhällsviktiga transportsektorn. Ska vi klara efterfrågan på gods- och persontransporter behöver yrkeskompetensbevisen förlängas temporärt på grund av det rådande pandemiläget​​​​​​, skriver företrädare för Transportföretagen, Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet

Det här är en opinionstext

Stundande julhandel, pandemi och en allt mer global ekonomi. Transporterna är samhällets blodomlopp. När det blir störningar i systemet påverkas människors vardag, näringslivet och industrin. Det gäller inte minst för livsmedelsförsörjningen och gods avsett för vården. På samma gång ser vi hur e-handeln och därmed transporter ökar. En mängd transporter behöver utföras för att samhället ska fungera.

Vi är även beroende av ett fungerande persontransportsystem. Det möjliggör att människor kommer till sina arbetsplatser. Många företag inom transportsektorn har påverkats kraftigt av coronakrisen. De står kvar med alla kostnader, men utan intäkter. 

En stor andel av transportföretagen riskerar nu att hamna i ytterligare en kris som handlar om svårigheter att utföra transporterna av skäl som borde vara lätta att åtgärda. I korthet handlar det om problem med att förlänga giltighetstiden för buss- och lastbilsförarnas yrkeskompetensbevis (YKB) på grund av det rådande pandemiläget. 

Dagens yrkesförare måste ha ett YKB. Grunden är en lagstiftning som kräver att yrkesförare ska genomgå återkommande fortbildning för att få behålla rätten att utöva sitt yrke. Regelverket kopplat till YKB gäller såväl för gods- som persontransporter och omfattar uppskattningsvis 150 000 yrkesförare i Sverige.

En betydande andel av dessa yrkesförare behöver enligt svensk lagstiftning förnya sina YKB genom att uppfylla kravet på fortbildning. Men i rådande läge är det i det närmaste omöjligt eftersom utbildningarna har pausats, begränsats, eller ställts in till följd av coronaviruset.

Vår uppskattning är att uppemot 105 000 av landets yrkesförare kommer beröras av att inte kunna uppfylla kravet på fortbildning. Konsekvensen blir att andelen yrkesförare som inte kan förnya sitt YKB successivt ökar. Att det i förlängningen slår mot enskilda företag och transporter är uppenbart.

Regeringen kan hjälpa den svenska transportbranschen. För att rädda transporterna behöver regeringen förlänga giltigheten av nuvarande yrkeskompetensbevis under hela 2021. Vi menar att det är en enkel åtgärd, som inte innebär några samhällskostnader och som skulle ha stor effekt för berörda transportföretag och anställda.

Ska vi klara samhällets efterfrågan på många gånger helt livsviktiga gods- och persontransporter behöver YKB-regelverket skyndsamt ses över. I det extrema läge vi befinner oss i kan vi inte ha ett YKB-regelverk som hindrar förare från att utöva sitt yrke.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 november 2020 kl 05:05
Uppdaterad: 27 november 2020 kl 05:00

Skribenter

Marcus Dahlsten
vd, Transportföretagen
Caj Luoma
chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
Mario Gavran
förbundsombudsman, Kommunal
Martin Miljeteig
central arbetsmiljöombudsman, Svenska Transportarbetareförbundet