Debatt
Val 2018
29 oktober 2018 kl 20:00

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

”Sverige har blivit skendemokratins mecka”

Efter valet ingår partiföreträdare avtal med tidigare huvudmotståndare bara för att få vara med och bestämma. Väljarna blir inte bara grundlurade, utan totalt överkörda. Därför bör möjligheten till en andra valomgång införas.

Det här är en opinionstext

Jan-Erik Wallin
tidigare kommunstyrelseordförande (M), Vara

Det påstås att Sverige tillhör ett av de mest demokratiska länderna i världen, vilket i viss mån är sant då alla röstberättigade har lika rösträtt alldeles oavsett kön, ekonomi eller bakgrund i övrigt.

Men det svenska systemet är i andra avseenden oerhört odemokratiskt där vi som väljare inte har något inflytande över huvud taget. Efter valet, då vi har lagt vår röst på det parti som står för de grundläggande värderingar vi själva har, ingår partiföreträdare avtal med tidigare huvudmotståndare bara för att få vara med och bestämma. Vi som väljare är totalt överkörda och grundlurade och den ideologi vi trodde att vi valde att stötta är som bortblåst.

Varför? Och hur har det blivit så i vårt demokratiska Sverige?

Min enkla analys är att vårt demokratiska system inte är anpassat till dagens villkor och möjligheter att starta nya partier (något vi givetvis ska värna). Nya partier kan befinna sig i ett ”mellanland” eller ett ”ytterlighetsland” i förhållande till de partier som har ”varit med ett tag”. Om ett, eller flera, av dessa partier blir vågmästare får de per automatik ett orättmätigt inflytande på landets styre. Det som nu sker i försöken att bilda regering är ett tydligt bevis på detta.

För att komma ifrån den situation som innebär att vi i Sverige inte har en regering som med kraft kan styra landet bör vi införa möjligheten till en andra valomgång. En valomgång där partierna inför detta andra val får gruppera sig så som partierna önskar och där den gruppering som får flest röster också får en riksdagsmajoritet.

Rent matematiskt skulle det kunna gå till så att om en gruppering har fått mer än 50 procent av rösterna får alla grupper mandat fördelade i enlighet med röstresultatet. Inom gruppen får partierna mandat utifrån det första valet. Om den största gruppen i den andra valomgången inte når upp till 50 procent så får de ändå 175 av riksdagens 349 mandat, det vill säga en majoritet, och övriga 174 fördelas proportionellt till de andra grupperna. På detta sätt får Sverige en regering som får möjligheten att regera, och det är vi som väljare som har bestämt vilka som ska ingå i denna regering.

Orättvist kan någon tycka, men om alla vet villkoren i förväg så är väl detta mycket mer demokratiskt än den röra vi har idag.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 oktober 2018 kl 20:00

Skribent

Jan-Erik Wallin
tidigare kommunstyrelseordförande (M), Vara