Debatt
Alkohol
6 oktober 2017 kl 09:47

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

"Svenska alkoholundantaget existerar inte"

Systembolagets vd Magdalena Gerger far med osanning. Det stämmer helt enkel inte att Sverige, på grund av EU-rätten, måste välja mellan gårdsförsäljning och nuvarande alkoholpolitik.

Det här är en opinionstext

Slutreplik Systembolagets VD Magdalena Gerger försöker i repliken Gårdsförsäljning stjälper alkoholmonopolet försvara Systembolagets högst tvivelaktiga lobbyingkampanj mot gårdsförsäljning genom att hänvisa till bolagets informationsuppdrag. Men när Systembolaget likställer sin ideologiskt drivna kampanj med öppna brev till samtliga riksdagsledamöter, helsidesannonser i över 50 tidningar och debattartiklar i DN med sitt informationsuppdrag - att belysa alkoholens negativa sidor och verka för att minska skadeverkningarna - devalverar de värdet av sitt eget uppdrag. Inte ens med den bästa vilja i världen går det att betrakta kampanjen som objektiv information.
 
Systembolaget borde dessutom hålla sig till fakta och inte fara med osanning. Det stämmer inte att gårdsförsäljning är oförenlig med Systembolagets monopol. Det “undantag” Gerger hävdar att Sverige fick vid EU-inträdet existerar inte. Sverige varken sökte eller fick något undantag. Systembolagets monopol strider visserligen mot den fria rörligheten för varor, men med hänvisning till folkhälsan i artikel 36 i EU-fördraget tillåts Sverige behålla monopolet så länge det är proportionellt och icke-diskriminerande.

I EU beslutar varje land om vilken alkoholpolitik det vill driva. Så länge Sverige uppfyller kraven i EU:s fördrag kommer vi att kunna kombinera monopolet med gårdsförsäljning av alkohol. Systembolagets framtid vilar vi i våra egna händer och frågan kommer att avgöras i Sverige. Att försöka påskina något annat är oärligt. 
 
Om EU-domstolen i en avlägsen framtid skulle pröva gårdsförsäljningen och mot all förmodan finna att den inte är förenlig med Systembolagets monopol är det ändå gårdsförsäljningen som försvinner - inte alkoholmonopolet. I Franzéndomen slår EU-domstolen fast att Sveriges statliga monopol på detaljhandel med alkohol tillåts och således kan Sverige alltid falla tillbaka på utslaget från EU:s högsta beslutande organ.
 
I takt med att argumenten mot gårdsförsäljning blir allt tunnare blir motståndarna allt mer desperata. I stället för att sprida skrämselpropaganda borde Gerger oroa sig för den skada hon själv åsamkar oss beslutsfattare genom artiklar som denna. Det är ett långt större hot Systembolagets fortlevnad än gårdsförsäljning någonsin kan bli.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.