Debatt
Vårdplatser
18 mars 2015 kl 11:01

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Svensk sjukvård i uppenbar kris”

Svensk sjukvård är i uppenbar kris med många stängda vårdplatser, svårigheter att fullfölja uppdraget och klara risker för patientsäkerhet och vårdens kvalitet.

Det här är en opinionstext

Jörgen Rutegård
Universitetslektor/överläkare Umeå universitet/Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus

REPLIK. I Dagens Samhälle 26 februari diskuterar Salonen och Willman kring sjuksköterskebristen i regionerna Skåne och Stockholm och lyfter fram behovet av utbildning och forskning för att förbättra rekryteringen och minska vakansläget och dess svåra konsekvenser för vården.

Det är säkert helt rätt. Till detta kan man lägga arbetsmiljö i vid bemärkelse, inkluderande rimliga löner och karriärmöjligheter, och inte minst tillräcklig bemanning, rimliga arbetstider och scheman som inte sliter ner individerna.  

Läkargrupperna i sjukvården har delvis samma problem med tveksam arbetsmiljö och ständigt ökande pålagor uppifrån. Nu senast föreslår en stor utredning att sjukvården ska ta ett större ansvar för att stävja sjukskrivningar, som många gånger är ett mer socialt och samhälleligt problem än strikt medicinskt (DN 150303).

Jag har under många år verksam i sjukvården på mindre och större sjukhus konstaterat att de politiska och administrativa icke vårdande yrkeskategorierna tycks öka, medan det sparas på golvet. Vi har en övertung organisation, där de övre nivåerna ibland verkar sväva fritt utan större kontakt med de vårdande, annat än att en ändlös ström av enkäter, påbud, organisationsförändringar, nya styrsystem (DRG, NPM, LEAN…) skickas ner över vårdfolket att förhålla sig till. Den professionella friheten kopplad till direkt patientansvar är inte längre styrande.

Det är intressant att jämföra med lärarkåren där en liknande utveckling tycks ha skett, med samma tendens till fanflykt och utblick mot andra yrkesbanor.

Det behövs ett omtänkande och svåra, i grunden politiska, beslut, där de egna överordnade rollerna ifrågasätts och inflytande och makt återförs till professionerna. Troligen måste staten gå in för att bryta de låsta strukturerna. Det är faktiskt hög tid. Svensk sjukvård är i uppenbar kris med många stängda vårdplatser, svårigheter att fullfölja uppdraget och klara risker för patientsäkerhet och vårdens kvalitet. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 mars 2015 kl 11:01
Uppdaterad: 18 mars 2015 kl 11:26

Skribent

Jörgen Rutegård
Universitetslektor/överläkare Umeå universitet/Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus